Czy Rosjanie uważają się za Europejczyków?

Wczoraj [21.03.2021] na stronie IntelliNews.com natrafiłam na artykuł “The number of Russians that consider Russia to be European down by half in the last decade to 29%” {TUTAJ(link is external)}. Tylko 29% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie “Czy Rosja jest europejskim krajem?” zadane w sondażu przeprowadzonym w dniach 18-24 lutego 2021 przez Levada Center {TUTAJ(link is external)}. Sondaż przeprowadzono na reprezentacyjnej próbie 1601 osób w wieku powyżej 18 lat z 137 miejscowości w 50 regionach Federacji Rosyjskiej. Ciekawa jest zależnośśc odpowiedzi od wieku respondentów. Wśrod osób poniżej 23 roku życia, aż 71% uważało, iż Rosja nie jest europejskim krajem, a tylko 23% – że jest. Ci starsi niż 55 lat w jednaj trzeciej uważali, że Rosja jest europejska, a w 58% – że nie.

W sondażu zadano jeszcze trzy pytania. Drugim było: “Czy uważasz się za Europejczyka?”. I znowu tylko 27% uznało, że tak – najwiecej wśrod tych w wieku powyżej 55 lat, a najmniej w grupie najmłodszej – poniżej 23 roku życia. Wyniki tegorocznego sondażu porównano z tymi z 2008 i 2019 roku. Okazalo się, iż skłonnośc Rosjan do identyfikowania sie z Europą dość szybko maleje z czasem.
Dwa pozostałe pytania dotyczyły stosunku Rosjan do Zachodu w ogóle. Pierwsze dotyczyło tego, jak Zachód postrzega Rosję. Do wyboru były możliwości:
z respektem, z sympatią, z uwagą, ze strachem, bez specjalnych uczuć. Czytamy:

“The number of those who believe that Russia is regarded with fear in the West decreased: 25% in 2018 and 18% in early 2021. At the same time, the share of those who believe that the West regards Russia with concern is stable: 23%. 12% believe that Russia is treated with respect; in 2018, 18% of respondents chose this option.”.

Drugie, symetrycznie, brzmi: “Jak Rosja postrzega Zachód?”. Tym razem:

“30% of respondents believe that Russia has no special feelings about the West. This proportion has declined slightly since 2017 (41%). The share of those who believe the West is treated with respect has also decreased: 31% in 2019, 25% at the beginning of 2021.”.

Warto dokładniej zapoznać się z tym sondażem. Na uwagę zasługują też miejsca, w których został on opublikowany. bne InteliNews to agencja informacyjna z siedzibą w Berlinie, chwaląca się swą niezależnością {TUTAJ(link is external)}. Rosyjski Instytut Yuri Levady też uważa się za niezależny {TUTAJ(link is external)}. W kazdym razie można tam znaleźć interesujące informacje.

O autorze: elig