Refleksje Świąteczne

Pokój Wam!

Szczęść Boże

Takie moje refleksje Świąteczne

Choć dla wielu są na pewno zbyteczne

Lecz większość zagubiona stale błądzi

Więc niech się obudzi i się osądzi

 

Wysprzątane mieszkania, czasem domy

Wyszorowane garnki i matrony

A Dusze nasze, czy też oczyszczone?

Czy wirusem grzechu zanieczyszczone?

 

Życie stało się marnością dla ludzi

Co ich z tego stanu myślenia zbudzi?

Bo Jezus godzący się na cierpienia

Za nasze grzechy ich myśli nie zmienia

 

Życzę Wszystkim godnego przeżywania

Wielkiej Nocy Świąt Zmartwychwstania Pana

Naszego Pana Jezusa Chrystusa!!

O autorze: JAM