Orędzie z Trevignano Romano, 6 kwietnia 2021 r.

Trevignano Romano, 06 kwietnia 2021 r.

Córko moja, dziękuję, że przyjęłaś mnie do swego serca, czuję, że chciałabyś pomóc wszystkim potrzebującym, ale czasem jest to trudne; mów do nich tylko prostymi słowami, ale takimi, które pozwolą im zrozumieć, co jest najlepsze na te czasy; składajcie swoje cierpienia, swoje lęki u stóp Mego Syna, ale czyńcie to z sercem i podczas modlitwy. Moje dzieci, gdybyście tylko wiedzieli, jak cenni jesteście w Jego oczach, ale musicie się modlić, dużo modlić. Dzieci moje, nie lękajcie się czasów, które nadejdą, dopóki jesteście Mu wierni, nic wam nie może zaszkodzić. Dzieci moje, nawrócenie jest pilne, gdyż czas dobiegł końca; nie dajcie się przyciągać rzeczom tego świata, bo już niebawem będziecie pozbawieni wszystkiego, a radość i spokój możecie uzyskać tylko z pomocą Boga. Dzieci, nie dajcie się zwieść słowom złego, który wam podsuwa łatwe rozwiązania, ale będące zagrożeniem dla waszych dusz. Moi ukochani, wirusy będą nadal rozprzestrzeniać się z zaciekłością diabła, ale tylko Jezus może być waszym ocaleniem. Módlcie się za Kościół, gdzie zamęt sprawi, że jego filary runą. Miłujcie się nawzajem i jednoczcie w dawaniu świadectwa o miłości Boga; bądźcie prawdziwymi apostołami. Teraz błogosławię was, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

Tłum. symultaniczne z j. ang. w por. z oryg. włoskim   Pokutujący Łotr

 

O autorze: Pokutujący Łotr