AFP manipuluje moim postem na Facebooku

Tylko w ścieku, nic poza ściekiem, nic przeciwko ściekowi

***

Zauważyłem, że moją krótką notkę o pomysłodawcy “małej dobrej pandemii” Facebook zakwalifikował do wpisów zawierających:

  • Fałszywe informacje sprawdzone przez niezależnych weryfikatorów informacji

Z tego powodu grafika została zasłonięta przez Facebook odpowiednim komunikatem. Po sprawdzeniu przeze mnie o jakie informacje chodziło, okazało się, że o takie, których nie ma w moim wpisie, a informacja, którą podałem w formie cytatu pokrywa się w zasadniczej treści z autentycznym wywodem francusko- żydowskiego wizjonera.

 

Prawdziwy cytat według AFP brzmi:

Ale jak tylko przekroczymy 60/65, człowiek żyje dłużej niż produkuje i wtedy drogo kosztuje społeczeństwo

„W istocie, z punktu widzenia społeczeństwa o wiele lepiej jest, aby ludzka maszyna zatrzymała się nagle, niż stopniowo rozpadała się.

„Stąd też uważam, że w samej logice społeczeństwa przemysłowego celem nie będzie już wydłużenie średniej długości życia, ale takie działanie, aby w ramach danego okresu życia, człowiek żył w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu wydatki na zdrowie będą stanowiły jak najmniejszy koszt dla społeczeństwa”.

A teraz fragment z mojego Wpisu:

W swojej książce „L’Avenir de la vie” (1981) 38-letni wówczas Atalli na początku ery Mitterranda powiedział, że zbyt długie życie jest niepożądane.

Jeśli ktoś przekroczy wiek 60-65 lat, żyje dłużej niż produkuje, a zatem społeczeństwo jest drogie… Koniec.

***

Według AFP

Swego czasu, w 1983 roku Attali wytoczył i wygrał sprawę sądową przeciwko związkowi emerytów (L’Union nationale des assurés sociaux), który uważał, że Attali opowiada się za „eksterminacją  osób starszych”.

Co powiedział i co miał na myśli Jacques Attali?

Czytając jego wypowiedź należy stwierdzić: Jacques Attali nie mówi wprost o eksterminacji osób starszych. Mówi tylko o tym, że człowiek po przekroczeniu wieku  60-65 “żyje dłużej niż produkuje i wtedy drogo kosztuje społeczeństwo”. Dodaje również, że: celem nie będzie już wydłużenie średniej długości życia, ale takie działanie, aby w ramach danego okresu życia, człowiek żył w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu wydatki na zdrowie będą stanowiły jak najmniejszy koszt dla społeczeństwa”.

Jakie z tego płyną wnioski?

Zazwyczaj bywa tak, że dbając o zdrowie członków populacji wydłuża się równocześnie ich życie. W zdecydowanej większości przypadków jest tak, że emeryci w podeszłym wieku niezależnie od stanu zdrowia nie produkują.

Czy jest to zwykłe niedociągnięcie myśli do końca ze strony wielkiego wizjonera, które dało pole do popisu fałszerzom, antysemitom, cyklistom i konstruktorom spiskowych teorii?

A może dopowiedział? Zastanówmy się, co może oznaczać “nagłe zatrzymanie się” ?

o wiele lepiej jest, aby ludzka maszyna zatrzymała się nagle, niż stopniowo rozpadała się

Jest jeszcze jedna możliwość. Pan Attali fantazjuje o świecie, w którym ludzie nie chorują, są zdrowi i umierają nagle, nie powodując nadmiernych kosztów związanych z ich leczeniem. A jak są zdrowi, to żyją długo i szczęśliwie, nieprawdaż? Co w takim razie będzie powodowało nagłą śmierć zdrowych przedstawicieli populacji?

Konkludując: Na podstawie wywodów AFP pod tym linkiem stwierdzam, że zawarte tam 3 cytaty nie pochodzą z mojej notki, a tym samym Wielcy Weryfikatorzy nie weryfikując mojego postu,  zablokowali jego udostępnianie pod fałszywym pretekstem.  Używając ich języka, wygląda na to, że są częściowymi idiotami lub częściowymi cenzorami, mieszcząc się w Całości, w zjawisku faszyzmu ideologicznego: tylko w ścieku, nic poza ściekiem, nic przeciwko ściekowi.

Kto nie czytał mojego wpisu: zapraszam.

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.