Bóg i szatan

Niektórzy uważają, że szatan jest liberałem, bo jego głównych hasłem jest: „nie będziesz służył”. Szatan jakoby podjudza ludzi do nieposłuszeństwa władzy, dąży do obalenia porządku społecznego, kusi człowieka do wolności, mówi: „w przeciwieństwie do Boga, który was ogranicza przykazaniami, ja daje wam wolność”, Szatan głosi jakoby hasło: „Róbta co chceta”, mówi: „możesz wybrać, co chcesz, wszystko jedno co wybierzesz”.

Nie zgadzam się z tym. Moim zdaniem to Bóg daje nam wolność, a nie szatan. Bóg daje nam wolność, bo mówi: nie kradnij i nie zabijaj, a zatem nie odbieraj innym wolności, pozwól im korzystać ze swojej wolności, czyli swojego ciała i własności. Na mocy boskich przykazań żaden człowiek nie może ingerować w wolność innego człowieka, dzięki temu każdy ma maksimum wolności, jaką można uzyskać.

A szatan na odwrót – kusi do łamania wszelkich zasad, mówi: wolno kraść i zabijać, a zatem zniewalać – namawia, by jedni ludzie odbierali wolność innym, byśmy się nawzajem okradali, opodatkowali, ograniczali, zabijali, byśmy innymi władali, zniewalali ich. Nie ma żadnej wolności, gdy można kraść i zabijać.

Bóg dał nam wolność i swobodę, dał nam wolną wolę, dał nam przyrodę i pozwolił jej używać (ale nie nadużywać), uczynił nas właścicielami samych siebie i dóbr, które używamy, dał przykazania nakazujące uszanować taką samą wolność innych. Szatan tymczasem stworzył państwo, które przemocą zbiera daniny, które hoduje nas jak bydło, które może wszystko, może kraść i zabijać, które służy wojnom i grabieżom, dzięki któremu można łamać dowolne wolności i ustanawiać miliony dowolnie bzdurnych zakazów i nakazów – i dla niepoznaki nazwał je liberalną demokracją, byśmy myśleli, że jesteśmy wolni. To szatan pozamykał nam biznesy i oznakował maseczkami, a Bóg dał nam naturalną odporność.

To Bóg jest liberałem a szatan zamordystą.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

O autorze: GPS

Jestem skrajnie konserwatywnym arcyliberałem, katolikiem, paleolibertarianinem, żeglarzem i trajkkarzem. Z wykształcenia jestem matematykiem i informatykiem. Myślę, rozważam, dyskutuję, analizuję, dociekam, politykuję, polemizuję, prowokuję, filozofuję. Mieszkam w Warszawie od dzieciństwa.