Orędzie do Polaków (Otrzymane przez wizjonerkę Gizellę Carda 8 maja br.)

Trevignano Romano, 08 maja 2021 r.

Wieczernik w Polsce

Tzw. Matka Boska Katyńska – wyrzeźbiona w drewnie w lutym 1940 r. przez zamordowanego w Katyniu por. kawalerii Henryka Gorzechowskiego

Drogie, ukochane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i że usłyszeliście w swych sercach moje wezwanie. Umiłowane dzieci, proszę was o modlitwę za Europę Wschodnią, bo stamtąd przyjdą wasze cierpienia, proszę całą ludzkość i wszystkie narody, aby często klękały i składały ofiary, to będzie wasz jedyny ratunek. Proszę was, umiłowane dzieci, nie lękajcie się, dopóki wasza wiara jest silna. Poślę tę moją córkę wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby otwierała wasze serca i abyście się nawracali, bo nie ma już czasu. Wszystko jest dla was gotowe. Dzieci moje, pamiętajcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Wiele łask zstąpi dziś na was.

Tłum. symult. z j. ang. w por. z oryg. włoskim

Pokutujący Łotr

O autorze: Pokutujący Łotr