Geminiano v. Legion*, 2-gi głos obrony

Proroctwo błogosławionego Franciszka od Jezusa, Marii i Józefa (Palau y Quer, 1811-1872) hiszpańskiego karmelity:

„Z chwili na chwilę pojawi się Mojżesz, Mąż, któremu piekło, niebiosa, żywioły i cała natura będą posłuszne. Cuda, którymi będzie potwierdzona Boskość jego misji, będą tak zdumiewające, że te, których Mojżesz dokonał przed faraonem w Egipcie to nic innego jak tylko cień i prefiguracja. Na jego rozkaz morza podniosą się z głębin i zatopią całe miasta: Ziemię pokryje ciemność tak gęsta, że ​​nawet najbliższe obiekty nie będą dostrzegane nawet w zarysach. Na jego głos zstąpi ogień i siarka z Nieba, ziemia otworzy się, a piekło pochłonie żywcem współczesnych świętokradców Datana, Koracha, Abirama (Lb 16) i tych, którzy kwestionują jego misję. Pod kierownictwem tego Męża cały glob będzie walczyć z głupcami.
Wybrani, tylko wybrani, pójdą za tym Odnowicielem, ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, a reszta katolików popadnie w apostazję i będą odsuwać się jeden od drugiego. To, co jest napisane o Synu Człowieczym, spełni się w osobie tego Odnowiciela „utcomtemnatur et multa palcatur”. Będzie nieznany, prześladowany, pogardzany przez katolików, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia (…)
Szatan zostanie zamknięty w otchłani przez nowego Mojżesza i jego apostołów, a wraz z nim zostanie pogrzebane w piekle zło ziemi (…) Kiedy nadejdzie ten Odnowiciel? Nie jest znany żaden inny odnowiciel oprócz Eliasza Tiszbity. „Elijah venturus est et eumvenerit, restituet omnia”, jeśli nadchodzi prawdziwe odrodzenie, które polega na nawróceniu do Boga wszystkich narodów i ich królów, to Odnowiciel nie może być królem, ale apostołem; wojna nie przynosi nawróceń, lecz ruiny, a tym apostołem będzie Eliasz, obiecany Eliasz, niezależnie od tego, jakie imię zostanie mu nadane, gdy się pojawi. Bez względu na to, czy będzie się nazywał Jan, Mojżesz, Piotr, imię to nie ma większego znaczenia: misja Eliasza odnowi społeczeństwo ludzkie, ponieważ Bóg tak zrządził w swojej Opatrzności”. [tłumaczenie własne]
30 maja 2021, odpust Matki Bożej Królowej Rodzin w Śląskiej Jerozolimie. Mój sąsiad z dawnych lat, inżynier Juszkiewicz, wracając po wojnie z oflagu przywiózł porcelanową figurkę Świętej Madonny z Dzieciątkiem z Albendorfu, czyli Wambierzyc; urządził dla Nich kapliczkę w pierwszym podwórku naszej kamienicy – ja mieszkałem piętro wyżej. Kamienica i kapliczka istnieją do dziś.

*Legion odnosi się do liczby oskarżycieli, a nie Legii Świętego Ekspedyta.

O autorze: Geminiano