Dwie Galicje i drugi Pocieszyciel

Chociaż Trzecia Tajemnica Fatimska jest bardzo lakoniczna, zawiera zdumiewające przesłania. Przyjrzyjmy się tylko temu jednemu zdaniu tegoż tekstu, a w zasadzie rozkazowi: „W królestwie Jana Pawła II kamień węgielny z grobu św. Piotra musi zostać wyjęty i przeniesiony do Fatimy”.
Królestwo Jana Pawła II? Pozornie wygląda to na błąd merytoryczny, bo w odniesieniu do współczesnych nam papieży mówi się o pontyfikacie, a nie o panowaniu czy królestwie. Ma to sens tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę, że ojczyzna Jana Pawła II, Polska, nadal jest królestwem. Kolejna zagadka, jeśli nie wziąć pod uwagę, że Najświętsza Maryja Panna ogłosiła siebie samą Królową Polski w dniu 14 sierpnia 1608 r. w objawieniu danym ks. Juliuszowi Mancinelliemu, włoskiemu jezuicie w klasztorze Gesu Nuovo w Neapolu, Królestwie Sycylii. Pojawiła się tam w towarzystwie św. Stanisława Kostki Nowicjusza i powiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Bardzo umiłowałem to królestwo i zamierzam uczynić dla niego wielkie rzeczy, bo jego synowie płoną osobliwą miłością ku Mnie”.
Ojciec Juliusz osobiście znał św. Stanisława Kostkę i po jego śmierci (15.08.1568) miał do niego prywatne nabożeństwo. Niespełna 2 lata po tym objawieniu ojciec Mancinelli przybył do Krakowa, ówczesnej stolicy Korony Polskiej, gdzie został przyjęty przez króla Zygmunta III Wazę. 8 maja 1610, gdy odprawiał mszę w konfesji św. Stanisława Biskupa w Katedrze Wawelskiej, w trakcie memento za żywych Matka Boża objawiła się mu ponownie i rzekła: „Jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc błagaj Mnie o pomyślność tej ziemi nieustannie, a zawsze będę dla Ciebie miłosierną”. Po raz trzeci Matka Boża potwierdziła swój wybór 15 sierpnia 1617 roku ukazując się ojcu Mancinelliemu w jego rodzinnym Neapolu: „Giulio! Za cześć, jaką masz dla Mnie Wniebowziętej, zobaczysz Mnie w przyszłym roku w chwale niebios. Tymczasem nazywaj Mnie tu, na ziemi Królową Polski. Pokochałem to królestwo i przeznaczyłem je do wielkich rzeczy, bo jego synowie osobliwą miłością płoną ku Mnie”. A jej oczy pełne słodyczy i miłości spoczęły na młodym człowieku [tj. św. Stanisławie Kostce], który Jej towarzyszył. Po raz kolejny zwróciła się do ks. Juliusza, mówiąc: – “Jemu zawdzięczasz dzisiejszą łaskę [widzenia]!”
Wielu władców chrześcijańskich powierzyło swoje królestwa Najświętszej Dziewicy – przykładowo: król Anglii Ryszard II 13 czerwca 1381 r. (jako posag, ‘Mary’s Dowry’), król Francji Ludwik XIII 10 lutego 1638 r., król Portugalii Jan IV 25 marca, 1646. To była ich własna inicjatywa i w przeciwieństwie do tych królestw Matka Boża sama wybrała Polskę – to nie Polacy Ją wybrali, ale Ona wybrała ich! Po raz pierwszy ujawniła to we Włoszech w 1608 roku, ale dopiero 47 lat później król Jan II Kazimierz ofiarował Jej Koronę Polską 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie w Galicji (część Polski). Był to akt stricte państwowy i dlatego Polska nadal jest wybranym królestwem Najświętszej Maryi Panny, mimo że jej obywatele, władze świeckie i kościelne o tym nie pamiętają – Królowa Nieba, Ziemi i… Polski pamięta!
A teraz spójrzmy na datę spisania Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: 1 kwietnia 1944 – robi się ciekawie. Siostra Łucja spisała ten sekret w Tuy, mieście w hiszpańskiej Galicji – robi się jeszcze ciekawiej! To nie żart primaaprilisowy, to ewidentne nawiązanie do ślubów króla Jana II Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r. złożonych we Lwowie, stolicy polskiej Galicji. Nie sądzę, żeby Łucja dos Santos miała taką wiedzę o polskiej historii, ale Matka Boża ją posiada.
Wróćmy do nakazu królowej: „W królestwie Jana Pawła II kamień węgielny z grobu św. Piotra musi zostać wyjęty i przeniesiony do Fatimy”. Na Piotrze, Skale, Jezus Chrystus zbudował swój Kościół. Ale grób Piotra oznacza także śmierć Mistycznego Ciała Pana Jezusa na ziemi. Kościół rzymskokatolicki umiera na naszych oczach. Piotr Apostoł był żywym kamieniem, więc wyjęcie kamienia z jego grobu w królestwie Jana Pawła II oznacza zabranie z jego królestwa, czyli Polski, żywego człowieka i przeniesienie go do Fatimy. Po co? W czasie objawień fatimskich w 1917 r. Portugalia miała swojego króla Manuela II, ale po obaleniu monarchii przez masonów 5 października 1910 r. przebywał on na wygnaniu w Anglii. W międzyczasie tajne sekty rozprawiły się z resztką tradycyjnych królestw, w tym cesarstw austro-węgierskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kierowany przez Szatana Antykościół zaczął dominować w życiu politycznym ongiś chrześcijańskiej Europy. W obliczu postępującej duchowej degradacji społeczeństw chrześcijańskich Najświętsza Maryja Panna przygotowuje swego króla, który wraz z Nią rozprawi się z odwiecznym wrogiem Kościoła na ziemi, Szatanem. Co wspólnego ma z tym wszystkim król ‘Manuel II’? Ma, ponieważ imię tego monarchy oznacza również “drugi Emmanuel”. Kim jest pierwszy Emmanuel? Jezus Chrystus Król to pierwszy Pocieszyciel. Kim jest drugi Pocieszyciel? Obiecany Paraklet, Syn Pocieszenia, wielki monarcha czasów ostatecznych! [Mt 10:34]: Pan Jezus naprawdę sprowadził miecz na ziemię! Dlaczego (wyjęta z grobu św. Piotra) skała, na której zostanie odbudowany Kościół w postaci Królestwa Bożego, pochodzi z Polski? Bo to jest ukochane królestwo Najświętszej Dziewicy, Niewiasty Apokaliptycznej, królestwo wybrane przez Nią osobiście do wypełnienia kluczowej roli w czasach ostatecznych! Ciekawe, prawda?
10 listopada 2019, wspomnienie Marii Santissima del Monte Carmelo, Bagheria (Palermo, Sycylia) i Świętego Leona Wielkiego PP;

12 czerwca 2021, [tekst poprawiony] w przeddzień 104 rocznicy objawienia Pani z Nieba w Fatimie 13 czerwca 1917

O autorze: Geminiano