Nowa ziemia pod nowym niebem

Prezentowane tu przemyślenia nabrały kształtu po uważnej lekturze orędzia, które Pan Jezus dał 15 czerwca (2021) Gizeli Cardia (w Trevignano Romano) i po uwzględnieniu przesłania Księgi Amosa, patrona tegoż samego dnia. [Przytoczone niżej cytowania pochodzą z tych dwóch źródeł.]

Jezus:
Moje dzieci i Moi ukochani bracia..

Pan Jezus jest pierworodnym pośród wielu braci, którzy są Jego dziećmi. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby czyjeś dzieci były jednocześnie braćmi tej samej osoby? Zbawiciela Jezusa Chrystusa porodziła Doskonała Dziewica Maria, Jego naturalna matka, a jako Święty Kościół nasza Matka rodzi Głowie tegoż Kościoła, Jezusowi Chrystusowi, dzieci Boże, które są jednocześnie Jego braćmi i siostrami. Prawdziwie Boski paradoks! Ta wzajemna relacja pomiędzy Głową i Kościołem oraz Ich dziećmi wyraźnie wybrzmiała po Vaticanum II: kapłani, jako Alter Christus, nie zwracają się już więcej do wiernych, zwłaszcza w kazaniach, per ‘Dzieci’ lecz ‘Bracia i siostry’.

Jezus:

…wkroczyliśmy w czas sprawiedliwości Mojego Ojca, myśleliście, że czas ten nigdy nie nastanie, …

W dniu dania orędzia (15 czerwca) Kościół wspomina Amosa Proroka. Samo jego imię przytłacza, bo oznacza ‘Objuczać’ albo ‘Tragarz’. Co takiego targa Amos? Bite 8 i pół rozdziału z opisem gniewu Boga i kar przez Niego obmyślonych i zesłanych na niegodziwych mieszkańców ziemi. I pół rozdziału (ostatniego zresztą, 9-tego) pocieszenia w zapowiedzi czasów mesjańskich.
Z wersetu tytułowego Księgi:

1 Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w sprawie Izraela, za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.

Na 2 lata przed trzęsieniem ziemi! Na 2 lata przed trzęsieniem ziemi! Prosta arytmetyka wskazuje rok 2023! To nie będzie jakieś lokalne trzęsienie, bo w Słowie dla Gizeli Pan Jezus zapowiada kataklizm globalny:

Jezus:

… wkrótce poczujecie, jak ziemia się buntuje i rozszaleją się morza na całym świecie.

Ekstremalnym szaleństwem mórz są fale tsunami wzbudzane ruchami skalnego płaszcza (“buntującej się”) ziemi pod ich dnem, na wyspach lub w strefie przybrzeżnej. [Przykłady: na Atlantyku na południowy zachód od Lizbony, na Indyku na zachód od Sumatry, na Pacyfiku na wschód od Honsiu.]
Wygląda na to, że Bóg Ojciec w swej Wszechmocy już naszkicował zarysy nowej ziemi i nowego nieba*.
*Chodzi o konstelacje nieba gwiaździstego.

Jezus:

…mówili, że wszystko potoczy się inaczej i wróci do poprzedniego stanu, lecz tak się nie stało; wy jednak nadal nie wierzycie i uważacie, że Miłosierdzie wszystko ocali; to prawda, ale Mój Ojciec jest [już] zmęczony tą ludzką niegodziwością,…

Całe to orędzie Pana Jezusa (z 15 czerwca) trzeba czytać w kontekście Księgi Amosa, aby zrozumieć powagę sytuacji. Nie będzie powrotu do poprzedniego stanu, ani dla ludzi godziwych, ani dla niegodziwych. Ponieważ nasz Ojciec Niebieski jest zmęczony ludzką niegodziwością, więc Jego Miłosierdzie nie ocali wszystkich, lecz w swej Sprawiedliwości da każdemu to, czego pożąda: dla wybranych szczęśliwe życie z Bogiem, a dla pozostałych – nieszczęśliwe trwanie z Szatanem. Wszechmogący Bóg szykuje generalne “przemeblowanie” naszej rodzimej planety. Jeśli wspomniane wyżej lokalne tsunami pochłonęły tysiące ofiar, to co się będzie działo podczas kataklizmu globalnego – lepiej powściągnąć wyobraźnię.
Aby jednak nie ulec temu narzucającemu się czarnowidztwu, weźmy sobie do serca słowa pocieszenia jakie Dobry Bóg daje nam przez swego proroka Amosa:

[Am 9, 11-12]
W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada,
zamuruję jego szczeliny,
ruiny jego podźwignę
i jak za dawnych dni go zbuduję,
by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody,
nad którymi wzywano mojego imienia –
wyrocznia Pana, który to uczyni.

Resztę Edomu? Dlaczego Bóg Ojciec wymienia Edom tutaj, akurat w perspektywie czasów mesjańskich? Przygotuj się na szok: nasz Ojciec Niebieski chce spłacić dług jaki zaciągnął u Ezawa, Patriarchy Edomitów! Fortelem Rebeki, jego matki, Bóg “wypożyczył” u Włochatego (= Ezawa; wyglądał bardziej jak małpa, niż człowiek – genetyczne dziedzictwo grzechu pierworodnego) przywilej pierworództwa. W jaki sposób Bóg mu się wypłaci? Dziedzictwo swego pierworodnego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, syna Niepokalanej Dziewicy Marii, odstępuje pewnemu Synowi Kościoła Świętego naszej Matki, którego Pismo Święte określa mianem drugi Pocieszyciel, albo Paraklet. Jezus Chrystus z natury swojej jest Synem Boga, ten drugi jest nim na mocy przybrania za Syna. Objawienie osoby Parakleta będzie równoznaczne z objawieniem Synów Bożych: liczba mnoga zaczyna się od 2 – ten drugi to Paraklet.
Dla pełnego pocieszenia zażyjmy sobie werset zamykający Księgę Amosa [9, 15]:

Zasadzę ich na ich ziemi,
a nigdy nie będą wyrwani z ziemi,
którą im dałem –
mówi Pan Bóg twój.

“Nigdy nie będą wyrwani z ziemi”, bo to już będzie realne Królestwo Boże na tej planecie, którą Ojciec Niebieski przysposobił i na nowo przysposobi swoim Dzieciom na mieszkanie.

15 czerwca przypada fiesta la Virgen de Montemayor w Moguer (w prowincji Huelva) skąd Krzysztof Kolumb rozpoczął swą podróż do Indii przez Atlantyk, a po odkryciu ‘nowej ziemi’ powrócił, aby podziękować Najświętszej Dziewicy za wybawienie, jego samego i jego ludzi, ze wszystkich przygód w czasie trwającej 7 i pół miesiąca wyprawie i za odkrycie nieznanych lądów i ludów. W tym historycznym kontekście możemy uznać La Virgen de Montemayor za matronę, Królową i Panią nowej ziemi i nowego nieba (astronawigacja oceaniczna), zwłaszcza, że bł. Jan Paweł II, papież ‘od pracy Słońca’,  nawiedził Jej sanktuarium w Moguer (14 czerwca 1993) w ramach obchodów 500-lecia epokowej podróży Krzysztofa Kolumba i odkrycia ‘nowego świata’.
P.S.
Po globalnym trzęsieniu, trzeba będzie Ziemię zaludnić na nowo. Słowo pocieszenia z Księgi Amosa maluje i tę szczęśliwą perspektywę [Am 9, 13]:

Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana –
gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem,
a depczący winogrona za siejącym ziarno;
z gór moszcz spływać będzie kroplami,
a wszystkie pagórki będą nim opływać.

Te ostatnie wersety trzeba czytać w kluczu Pieśni nad Pieśniami!

17 czerwca 2021, Maria im Walde, Dolina, Grafenstein, Karyntia, Austria (Święta Maria na Puszczy). Początek 3-dniowych objawień Najświętszej Dziewicy z Dzieciątkiem dla trzech dziewcząt w 1849; finał przypadł 19 czerwca, czyli na Świętych Bliźniaków, Gerwazego i Protazego – w słowiańskiej Karyntii Dziewicza Oblubienica znalazła tego, którego szukała w Delfinacie (La Salette, 19 września 1846): swego Syna-Mężczyznę, drugiego Pocieszyciela, Parakleta.

O autorze: Geminiano