Mając jawnych wrogów można z nimi walczyć!!

Aleksander Ścios
@SciosBezdekretu
„Polska powinna budować swoją strategię bezpieczeństwa na najgorszym scenariuszu,a to oznacza, że antyniemieckość i antyrosyjskość muszą stać się polską racją stanu i decydować o naszych wyborach politycznych.” NUDIS VERBIS – 2 Terapia (2014r) https://bezdekretu.blogspot.com/2014/09/nudis-

O autorze: JAM