W pustelni błogosławionej Salomei

W pustelni błogosławionej Salomei
Skała – Grodzicko
Objaśnia dla Chóru Mariańskiego z parafii NMP z Lourdes
w Krakowie
ks . Stanisław Langner – proboszcz Parafii
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Józefa Rzemieślnika

26 czerwca 2021 r.

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.