Ks.S.Koczwara: Papież nie dorasta do swojej roli bycia widzialną głową całego Kościoła!

Segregacja na zlecenie czyje?

 

O autorze: JAM