Prof. Andrzej Nowak: Putin, źródła imperialnej agresji

Naiwność została ukarana

Bo bandyta przerósł swego pana

Dokąd ta dziwna gra doprowadzi?

Czy piekło ich niedługo okadzi?

O autorze: JAM