Wykład: “Bioetyka – spotkajmy się!”, dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi

“W spotkaniu bioetycznym
szanujmy i wiedzę i emocje,
pamiętając kim jest człowiek,
bo jest on kimś a nie czymś.”

“Człowiek nigdy nie może być
traktowany jak przedmiot,
także w działaniach
o charakterze medycznym”

O autorze: JAM