Katolicka nagroda nie dla promotora in vitro.

Kapituła nagrody biskupa katowickiego Lux ex Silesia, przyznała ją w tym roku profesorowi Marianowi Zembali, Ministrowi Zdrowia w roku 2015. Marian Zembala odpowiada za wprowadzenie w Polsce niemoralnej procedury in vitro, a wydane przez niego rozporządzenia wykonawcze obowiązują do dziś.
Wręczenie nagrody spowoduje zgorszenie wiernych. Aby tego uniknąć poproś arcybiskupa Skworca o jej anulowanie.
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc
Metropolita katowicki
Ekscelencjo!
Z wielkim niepokojem przyjąłem informację o przyznaniu tegorocznej nagrody Lux ex Silesia profesorowi Marianowi Zembali.

O autorze: JAM