Zdrada stanu! – krzyczy zdrajca i renegat, poseł Trutka

 Politykę uważa się za drugi najstarszy zawód świata.

Doszedłem do wniosku, że jest bardzo podobny do pierwszego

Ronald Reagan

Poseł Trutka od wielu lat wykonuje drugi najstarszy zawód świata. Z podobnej aktywności zwierzył się kiedyś szczerze i samokrytycznie pewien transatlantycki polityk mówiąc: „zrobiliśmy laskę Amerykanom”. Ten sposób uprawiania polityki ma kilka uzupełniających się wariantów, a co gorsze, ma niestety, długą tradycję nazywaną jurgieltem lub targowicą. W dobie licznych dezorientacji seksualnych i moralnych niektóre rodzaje targowicy zaczęto uważać za cnotę. Mnie akurat kojarzy się to najwyżej z cnotą mocno przelataną na trasie Warszawa- Moskwa- Berlin- Bruksela. Cnotliwy inaczej polityk Trutka zachwala integrację z Unią posteuropejską w stopniu całkowitym, czyli aż do całościowego zaniku polskiej suwerenności.

Kim jest poseł Trutka i dlaczego ma aż tylu tępych naśladowców?

Niedawno, równie cnotliwy poseł Budka biadolił nad teoretyczną możliwością wyprowadzenia z Polski faszyzmu opisując sytuację całkiem inaczej niż wygląda ona w rzeczywistości. Przypomnę, że faszysta Benito Mussolini sprawę stawiał jasno i zdecydowanie: Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic przeciw Państwu. Poseł Trutka, który wcale nie jest gorszy od Duce także nie pozostaje w tyle głosząc: Wszystko w Unii, nic poza Unią, nic przeciw Unii.

________________________________________________________________________________________________________

/W stronę europejskiego super-państwa? Komisja Europejska ogłosiła niepokojące perspektywy „rozwoju” UE/

 

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.