Scenariusze na przyszłość. Mechanizmy manipulacji: strach

Naszym przeciwnikiem nie są korporacje. One są tylko pewnym narzędziem. Naszym przeciwnikiem wbrew pozorom nie są rządy narodowe. Rządy otrzymały polecenia realizacji. Czyje to jest polecenie?

Pogłębiona analiza wskazuje na to, że inicjatorem nie jest deep state amerykański.

Marek Chodorowski wskazuje na „szczep lewitów zarządzający plemieniem Judy, jednym z dwunastu plemion semickich”

To plemię poszło drogą cywilizacyjną fatalną, drogą, która w krótkim czasie zamieniła się w odmianę satanizmu. Jest to coś, co kultywuje antyetykę, antyreligię. Obraz boga w tej religii, jest obrazem boga plemiennego, boga nienawiści, zemsty i mordu.

Covidianizm  jest systemem absurdalnych wierzeń, współczesną odmianą  satanizmu. Będziemy namawiać księży katolickich do otwartej debaty.

Jacek Sokal przedstawił swoją wizję historii zawierającą elementy teorii antykatolickiej. Proponujemy nie koncentrować się na tym wątku, lecz skupić się na innych.

Film pierwszy z pominięciem wątku niemieckiego i austriackiego. Jak wiemy, Austria ogłosiła już obowiązek szczepień dla całej dorosłej populacji

 

Jednym z celów II Wojny światowej było założenie państwa Izrael i pozbycie się konkurencji w obrębie plemion semickich…

 

Strach jako narzędzie manipulacji

 

 

O autorze: Redakcja