Oświetlenie sumień i ostrzeżenie

“Jestem Bogiem Wiernym i to, co powiedziałem, wyjawiłem Janowi 19 wieków wcześniej, teraz dopełnia się. Dosłownie dopełnia się liczba zbawionych w Niebie. Gdy się dopełni, Ja Jestem stanie pośród was. Stanie na Sąd nad każdym z was. Z każdym się spotkam osobiście, każdemu się ukażę, a ty, o! pokolenie, wydasz o Mnie swój wyrok: ze Mną lub przeciwko Mnie! I tak dokona się Sąd i ostateczny rozdział pomiędzy owcami i kozłami.”
Powyższy passus przytoczyłem z alokucji naszego Pana danej pewnej duszy w niedzielę Miłosierdzia Bożego 30 marca 2008. W świetle innych znanych mi przekazów z Nieba rozumiem, że Jezus mówi tu o wielkim akcie swego Miłosierdzia względem ludzkości, a polegającym na poddaniu każdego człowieka z osobna procesowi prześwietlenia własnego sumienia i podjęcia rozstrzygającej decyzji: życia z Bogiem lub wiecznej śmierci.
W tym roku Święto Miłosierdzia przypada 24 kwietnia i tego dnia skończy się 148-dniowa ‘nowenna’, o odprawienie której Pan Jezus prosił wierzących poprzez amerykańską mistyczkę Jennifer w dniu 18 listopada 2021. Ponieważ to orędzie jest krótkie, więc przytaczam w całości.

“Moje dziecko, proszę was Moje dzieci, abyście codziennie w Godzinie Miłosierdzia, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu i aż do Święta Mojego Bożego Miłosierdzia, odmawiali jedną Koronkę za tych, którzy nie są przygotowani na spotkanie ze Mną w godzinie śmierci. Proszę was, Moje dzieci, abyście zwłaszcza w tej godzinie – jeśli to możliwe – zmówili jeden Różaniec z rozważaniami tajemnic prosząc o ochronę rodzin. Proszę was, Moje dzieci, abyście recytowali także modlitwę św. Michała o siłę i ochronę przed atakami wroga. Teraz idź i powiedz światu o moich prośbach, bo Ja jestem Jezus, a moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.”

Ponieważ ten 148-dniowy cykl modlitw zaczął się w Pierwszą Niedzielę Adwentu, a ma się zakończyć w Niedzielę Miłosierdzia, więc wnioskuję, że Pan Jezus ogłosił ten alert w związku ze swoim przyjściem na Sąd szczegółowy, tak jak w godzinie śmierci, nad każdą duszą w akcie prześwietlenia sumienia. Łącząc te dwa orędzia, można snuć domysł, że oświetlenie sumień będzie miało miejsce już 24 kwietnia 2022.

Dlaczego wydarzenie określane hasłowo jako oświetlenie sumień nazywa się zamiennie ostrzeżeniem? Samorzutnie nasuwa się odpowiedź, że to ze względu na indywidualną przestrogę – Bacz, człowiecze, dokąd zmierzasz! Istnieje jednak także aspekt zbiorowy, globalny tego aktu. Wspomnianą na wstępie alokucję, z 30 marca 2008, Pan Jezus zakończył następująco:

“Jeśli tych [orędzi] nie posłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca, nic już wam nie pomoże. Zatrzasnę drzwi jak Noe w arce i odpłynę z Moimi ocaleńcami! Zatem przychodź i pij tę Wodę Życia, którą daję darmo! To już ostatnia sposobność, by to uczynić. Nie zwlekajcie już dłużej, bo horror stanie się waszą codziennością już na zawsze!”

Najświętszy Zbawiciel w akcie prześwietlenia sumień jednocześnie da ludziom ostrzeżenie przed utratą Boga i wiecznym horrorem, który może rozgrywać się z ich udziałem!

Od przekazu cytowanego jako pierwszy w tym artykule właśnie upłynęło  14 lat. Liczba ’14’ sygnalizuje radykalną zmianę, tak jak w 14-tej stacji Drogi Krzyżowej: nawet Ciało Zbawiciela zniknęło z oczu.

31 marca, bł. Bonawentury z Forli, Apostolskiego Kaznodziei, serwity od nawrócenia i pokuty; bł. Joanny z Tuluzy, założycielki Trzeciego Zakonu Karmelickiego

 

O autorze: Geminiano