Osłabieni, wycofani, zalęknieni – ksiądz Marek o nas

Jesteśmy społeczeństwem absurdu, coraz bardziej niszczonego prawa, demoralizacji, bezsilności, gdzie traci się poczucie rzeczywistości z powodu wymieszania kłamstwa z prawdą i rozumu z absurdem.

−∗−

W materiale:

O redukcji osobowości rodzicielskich,

O tym kto chce zostawić ‘spaloną ziemię’ przez zniszczenie ludzi,

O potrzebie wysiłku duchowego i moralnego,

O ‘zinwalidyzowaniu’ społeczeństwa na każdym możliwym poziomie przez pozbawienie logiki, odpowiedzialności i umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

O tresurze do strachu,

i o “największym krzyżu w naszym narodzie” czyli o skutkach zakłamania.

 

 

_____________***_____________

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!