Wakacje czyli jak się s(z)czepić w lockdownie

„W przypadku mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami obejmuje to na razie zmniejszenie liczby partnerów seksualnych, ponowne rozważenie seksu z nowymi partnerami i wymianę danych kontaktowych z nowymi partnerami, aby w razie potrzeby umożliwić dalsze kroki”.

−∗−

Tłumaczenie tekstu z serwisu Counter Signal dotyczącego nowych pomysłów WHO na swoisty lockdown. Tym razem w trochę innej odmianie. //AlterCabrio

______________***______________

WHO wzywa do międzynarodowego ograniczenia seksu gejowskiego?

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom stwierdził, że najlepszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się małpiej ospy (która w tym momencie równie dobrze może być sklasyfikowana jako choroba przenoszona drogą płciową) jest zaprzestanie uprawiania tak dużo seksu przez gejów.

„Jest to epidemia, którą można powstrzymać, jeśli kraje, społeczności i jednostki doinformują się, poważnie podejdą do ryzyka i podejmą kroki niezbędne do powstrzymania transmisji i ochrony wrażliwych grup. Najlepszym sposobem na to jest zmniejszenie ryzyka narażenia. Oznacza to dokonywanie bezpiecznych wyborów dla siebie i innych” – powiedział Adhanom na konferencji.

„W przypadku mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami obejmuje to na razie zmniejszenie liczby partnerów seksualnych, ponowne rozważenie seksu z nowymi partnerami i wymianę danych kontaktowych z nowymi partnerami, aby w razie potrzeby umożliwić dalsze kroki”.

Pomimo dość podżegającego charakteru tej prośby, dyrektor generalny WHO Adhanom mówi, że ważne jest, aby zminimalizować „stygmatyzację i dyskryminację”, które według niego mogą być „tak samo niebezpieczne jak każdy wirus”.

Ta wiadomość pojawiła się nieco ponad tydzień po tym, jak Adhanom ogłosił małpią ospę międzynarodowym stanem zagrożenia dla zdrowia, uchylając wynik głosowania komitetu ekspertów, którzy próbowali odrzucić tę decyzję. Adhanom najwyraźniej wie lepiej.

Oprócz żądania, aby geje i biseksualni mężczyźni przestali uprawiać seks, Adhanom wezwał również kraje na całym świecie do wzięcia udziału w globalnej kampanii cenzury mającej na celu zwalczanie „dezinformacji” o małpiej ospie, podobnej do tej podjętej podczas szczytu histerii z COVID i nakazów szczepień.

„Jak widzieliśmy to w przypadku COVID-19, dezinformacja może szybko rozprzestrzeniać się w internecie. Dlatego wzywamy wszystkie platformy mediów społecznościowych, firmy technologiczne i organizacje prasowe do współpracy z nami w celu zapobiegania szkodliwym informacjom i przeciwdziałania im” – powiedział Adhanom 27 lipca.

Jak dotąd do WHO zgłoszono około 18 000 przypadków małpiej ospy na planecie zamieszkałej przez ponad siedem miliardów ludzi.

_____________

WHO calls for international gay sex lockdown, TCS Wire, July 29, 2022

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!