„Kiedy wszystko wydawać się będzie stracone”. Objawienia w Quito – ks. Piotr Glas

W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność. A w ten sposób powołania kapłańskie będą zaprzepaszczone. Jednak i wtedy będą zgromadzenia zakonne, które podtrzymują Kościół oraz święci kapłani, ukryte i piękne dusze, które będą pracować z energią i bezinteresownym zapałem dla zbawienia dusz.

−∗−

Kazanie księdza Piotra Glasa o objawieniach Matki Bożej w Quito i ich szczególnym charakterze dla nas żyjących w XX i XXIw.

 

 

„Kiedy wszystko wydawać się będzie stracone, a wszelkie wysiłki nadaremne, stanie się to tak dlatego by poddać próbie wiarę i ufność sprawiedliwych.”

„Moje zgromadzenia opustoszeją. Zatopione w otchłani oceanu goryczy i wydawać się będzie, że utoną one w różnych wodach nieszczęścia. Ileż prawdziwych powołań zostanie zatraconych przez nieumiejętne formowanie i brak duchowego kierownictwa.”

„Atmosfera tych czasów przepełniona duchem nieczystości. Jak ohydna powódź, która zaleje ulice, place i miejsca publiczne. Do tego stopnia, że prawie już nie będzie na świecie dziewiczej duszy.”

„Po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach. Przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci.”

„W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność. A w ten sposób powołania kapłańskie będą zaprzepaszczone. Jednak i wtedy będą zgromadzenia zakonne, które podtrzymują Kościół oraz święci kapłani, ukryte i piękne dusze, które będą pracować z energią i bezinteresownym zapałem dla zbawienia dusz.
Przeciw nim bezbożni będą toczyć okrutną wojnę obrzucając ich oszczerstwami, obelgami i nękając. Próbując zniechęcić do wypełniania ich obowiązków. Lecz oni, jak solidne kolumny, nie poddadzą się i stawią czoło temu wszystkiemu w duchu pokory i ofiary, w którego będą uzbrojeni mocą nieskończonych zasług Mojego Najświętszego Syna, miłującego ich w najbardziej wewnętrznych głębiach Jego Najświętszego, Najczulszego Serca.”

______________

Ks. Piotr Glas – Kazanie – Ostrzeżenia Maryi dla Kościoła końca czasów – objawienia w Quito, 3 wrz 2022

−∗−

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!