Szarża Olszańskiego przeciw cywilizacji łacińskiej

Wojciech Olszański, aktor i znany uczestnik wydarzeń rocznicowych, a ostatnio kreator prorosyjskiego ruchu pod szyldem “cywilizacji słowiańskiej” doczekał się oceny swojej ostatniej aktywności pod Grunwaldem w trakcie Zlotu Kamrackiego.

Tu na polach Grunwaldu została rzucona na kolana cywilizacja łacińska z którą są związane wszystkie najgorsze sprawy w historii świata /Wojciech Olszański/

Słowa te zacytował z pamięci Rafał Mossakowski podczas rozmowy z Grzegorzem Braunem, który łapiąc się za głowę najpierw wyraził niedowierzanie, a potem skomentował:

Tak powiedział? Szkoda. To duża szkoda. Duża szkoda. (…) Warto ten pogląd zweryfikować odnosząc się do faktów historycznych.

Wyraźnie zawiedziony postawą Olszańskiego Braun rozwinął wątek:

Pytanie czy to jest ten kierunek w którym należy szarżować. Czy naprawdę nie mamy prawdziwych wrogów, tak że możemy sobie pozwolić na luksus walczenia z wrogami urojonymi. To jest być może schlebianie części opinii patriotycznej, niewątpliwie patriotycznej, ale patriotycznej w duchu, który jest zatruty. Zatruty resentymentem. A resentyment niestety, wyrasta z ignorancji. To jest model, szereg modeli historycznych uproszczonych do kompletnego fałszu.

“To cywilizacja łacińska wzniosła najwyżej ideał bycia ludzkim”

Na końcu Braun powiedział, że cywilizacja łacińska łączy się z przyjęciem dobrych zasad nierozłącznie związanych z pojawieniem się Kościoła katolickiego. Dobre zasady to m.in. to, że się nie pożeramy nawzajem, zasady, które likwidują niewolnictwo, niewolnictwo rozłożone na raty (z lichwą), zabijanie osób starszych, dzieciobójstwo, kończą z przymuszaniem dziewcząt do małżeństwa. Tylko Kościół katolicki skutecznie walczył z lichwą. Protestantyzm zniósł zakaz lichwy.

Mamy pełną recydywę pogaństwa: powrót do niewolnictwa, powrót do lichwy, powrót do dzieciobójstwa ( …) W dobie mniemanej pandemii wróciliśmy do niewolnictwa, do odebrania prywatności i wolności, stygmatyzacji.

Wątek z Olszańskim od 47 minuty

Fakt, że Wojciech Olszański mówi również cześć prawdy o aktualnej sytuacji Polski oraz jest prześladowany przez obecny układ nie stoi w sprzeczności, że równocześnie jest uczestnikiem i kreatorem skandali, których poziom absurdu jest taki sam, co krytykowana przez niego ukrainizacja przestrzeni publicznej w Polsce. Flaga rosyjska na czele jego marszu pod Grunwaldem jest taką samą obrazą dla Polaków co flaga ukraińska wisząca na maszcie przy grunwaldzkim pomniku.

Mnie w internecie nazywają obrońcą generała Sierowa. Jakoś dźwigam tę obelgę chociaż doceniam to, co zrobił Sierow…

_____________________________________________________________________

Iwan Aleksandrowicz Sierow: “Zbrodniarz stalinowski. Ponosi współodpowiedzialność za mord polskich oficerów w Katyniu. Kierował pacyfikacją powstania węgierskiego jesienią 1956 roku”.

 

 

O autorze: Redakcja