adl Archiwum

  • ADL (Anti Defamation League) Liga Przeciw Zniesławieniom to organizacja żydowska utworzona w USA przez lożę B’nai B’rith. Zadaniem ADL jest obecnie eskalowanie problemu antysemityzmu na świecie i lobbowanie na rzecz […]

    Podręczny słownik żydowsko-polski

    ADL (Anti Defamation League) Liga Przeciw Zniesławieniom to organizacja żydowska utworzona w USA przez lożę B’nai B’rith. Zadaniem ADL jest obecnie eskalowanie problemu antysemityzmu na świecie i lobbowanie na rzecz […]