Anatol Sholudko Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia im. Atamana Petlury Archiwum