bogacenie się zagranicznych banków komercyjnych Archiwum