buddyzm Archiwum

 • Interesujące spojrzenie na buddyzm oczami znanego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Film ten wywołał spore zamieszanie, szczególnie w kręgach „postępowej” tolerancji…. wszystkiego co inne. http://pl.gloria.tv/?media=265827 Tańce neokatechumenatu  – takie ładne, jak i […]

  wyszperane 03/07/13

  Interesujące spojrzenie na buddyzm oczami znanego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Film ten wywołał spore zamieszanie, szczególnie w kręgach „postępowej” tolerancji…. wszystkiego co inne. http://pl.gloria.tv/?media=265827 Tańce neokatechumenatu  – takie ładne, jak i […]
 • Chcę przestrzec przed czymś bardzo groźnym dla naszej duchowości chrześcijańskiej, a co spotykam na wielu portalach internetowych, co mówią z zapałem i przekonaniem niektórzy spotykani przeze mnie ludzie, którzy twierdzą, […]

  Synkretyzm religijny, czyli łączenie chrześcijaństwa z niebezpiecznym okultyzmem

  Chcę przestrzec przed czymś bardzo groźnym dla naszej duchowości chrześcijańskiej, a co spotykam na wielu portalach internetowych, co mówią z zapałem i przekonaniem niektórzy spotykani przeze mnie ludzie, którzy twierdzą, […]
 • Arystoteles powiedział w IV w p.n.e. że prawda jest tym co jest. Niby nic takiego, bo koń widzi, a jednak było to genialne na owe czasy i długo służyło, choć […]

  Szukanie prawdy czyli niczego.

  Arystoteles powiedział w IV w p.n.e. że prawda jest tym co jest. Niby nic takiego, bo koń widzi, a jednak było to genialne na owe czasy i długo służyło, choć […]
Idźcie i głoście światu Ewangelię

Psalm responsoryjny

Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Śpiew przed Ewangelią

J 20, 29
Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 20, 24-29
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana».

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
więcej Słowa Bożego...