credo polityki ukraińskich i polskich patriotów Archiwum