idiota Archiwum

  • Czy “Burger King” dba o to, by wchłaniając śmieciowe jedzenie mieć także dostęp do (wyłącznie) – śmieciowych informacji? Wracając ze służbowego wyjazdu zatrzymałem się w przydrożnym barze. Oferują tam darmowy […]

    Ekspedyt.org sekowany przez fortiguard.com

    Czy “Burger King” dba o to, by wchłaniając śmieciowe jedzenie mieć także dostęp do (wyłącznie) – śmieciowych informacji? Wracając ze służbowego wyjazdu zatrzymałem się w przydrożnym barze. Oferują tam darmowy […]
  • Jeden z kolegów poczynił mi takie pouczenie. Może częściowo słuszne. Wydaje mi się, ze nie powinniśmy publicznie w internecie – ALE PRZECIEŻ NIE W OCZY, mówić ludziom, że są tępi […]

    Jak być sobą wśród synów diabelskich?

    Jeden z kolegów poczynił mi takie pouczenie. Może częściowo słuszne. Wydaje mi się, ze nie powinniśmy publicznie w internecie – ALE PRZECIEŻ NIE W OCZY, mówić ludziom, że są tępi […]
style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 47
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja.

Pierwsze czytanie

Dz 1, 1-11
[Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego]Czytanie z Dziejów ApostolskichPierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».[uwaga: niniejszy zestaw czytań obowiązuje w krajach, gdzie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiona jest na VII niedzielę wielkanocną, m.in. w Polsce]

Psalm responsoryjny

Ps 47
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. lub Alleluja.

Drugie czytanie

Hbr 9, 24-28; 10, 19-23
Czytanie z Listu do HebrajczykówChrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.[lub: 2 czytanie - Ef 1,17-23]

Śpiew przed Ewangelią

Mt 28, 19a. 20b
Alleluja, Alleluja, AllelujaIdźcie i nauczajcie wszystkie narody,Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 24, 46-53
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaJezus powiedział do swoich uczniów:«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.