Jan Paweł II ogłasza Tomasza More’a (1478-1535) patronem polityków Archiwum