Jan Paweł II – przesłanie do prawodawców chrześcijańskich Archiwum