Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest ciałem dekoracyjnym Archiwum