którego zbawienie jest zgrożone Archiwum

Psalm responsoryjny

Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c)
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, †
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
Domieszali trucizny do mego pokarmu, *
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, †
niech ożyje serce szukających Boga. *
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
OPOKA - Liturgia na dziś (2020-04-08)
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
8 kwietnia 2020
Środa
Rok liturgiczny: A/II
Wielki Tydzień
Pierwsze czytanie:
Iz 50, 4-9a
Psalm responsoryjny:
Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c)
Ewangelia:
Mt 26, 14-25
św. Walter z Pontoise, św. Julia Billart, św. Perpetuus z Tours, św. Dionyzy z Koryntu.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Iz 50, 4-9a
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

Psalm responsoryjny

Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c)
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, †
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
Domieszali trucizny do mego pokarmu, *
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, †
niech ożyje serce szukających Boga. *
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Śpiew przed Ewangelią

Chwała Tobie, Królu wieków

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Chwała Tobie, Królu wieków

Albo:

Chwała Tobie, Królu wieków

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia

Mt 26, 14-25
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?»

On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».
ks. Tomasz Jaklewicz
Ja Judasz
1. Temat Judasza przynależy do dramatu Pasji Chrystusa. Pojawił się już wczoraj. Dziś powraca w wersji Ewangelii św. Mateusza. „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” – pyta Judasz przeciwników Jezusa. Jakby sprzedawał jakiś towar na targu. Ile mi zapłacicie za sprzedanie mojego Mistrza i Przyjaciela? Co musiało się stać w sercu Judasza, że doszedł do takiego punktu, do takich słów? Zło potrafi zakorzeniać się w sercach nawet tych, którzy są tak blisko Jezusa. Zło zagraża każdemu z nas. Pojawia się i wydaje gorzkie owoce nawet we wnętrzu Kościoła. Jest jakaś niepojęta, mroczna otchłań zła. Św. Paweł mówi o „tajemnicy nieprawości” (mysterium iniquitatis) lub, jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, „tajemnicy bezbożności” (2 Tes 2,7).
2. Potencjalny zdrajca mieszka we mnie. Czy tylko potencjalny? Czy nie było już tak w moim życiu, że sprzedałem mojego Boga za jakieś marne grosze? Co oznacza owych trzydzieści srebrników w moim życiu? Ile jestem gotów zapłacić diabłu, aby sprzedać Boga, wiarę, Kościół i odrzucić całą dotychczasową historię przeżytą z Jezusem? Czy mogę spokojnie powtórzyć za Pawłem: „nic mnie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Nic nie zdoła…
3. Kardynał Sarah pisze o Judaszu: „Podczas Ostatniej Wieczerzy przyjął Komunię Świętą, gdy już powziął plan. Była to pierwsza świętokradzka Komunia w historii. I zdradził. Imię Judasza na całą wieczność jest imieniem zdrajcy, a jego cień unosi się nad nami. Tak, zdradziliśmy, tak jak on! Zaniedbaliśmy modlitwę. Wszędzie przeniknęło zło skutecznego aktywizmu”. Dopada nas często Judaszowa logika handlu, skuteczności, sprawnej organizacji. Tymczasem „ten, kto przestał się modlić, już zdradził. Już gotów jest na wszelkie kompromisy ze światem. Idzie drogą Judasza”.
4. Dlaczego tak bardzo zajmujemy się samym Judaszem? Czemu analizujemy w kółko jego postać, jego motywacje? Przecież to Jezus został zdradzony przez najbliższego przyjaciela. Dlaczego nie zajmujemy się bardziej Jego bólem, Jego krzywdą, Jego złamanym sercem?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

Ewangelia

Mt 26, 14-25
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?»

On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».
więcej Słowa Bożego...