liczba Niemców nadzorujących obozy i getta Archiwum