męka Archiwum

  • Cytat dnia Przez modlitwę łatwo możemy otrzymać moc i wielkie błogosławieństwo Boże. św. Maksymilian Maria Kolbe ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże Łk 9, 43b-45 Posłuchaj Modlenie się bez nasłuchiwania odpowiedzi, przypomina płynięcie […]

    Do pewnych prawd dochodzi się powoli_Sobota 24 września 2016 r.

    Cytat dnia Przez modlitwę łatwo możemy otrzymać moc i wielkie błogosławieństwo Boże. św. Maksymilian Maria Kolbe ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże Łk 9, 43b-45 Posłuchaj Modlenie się bez nasłuchiwania odpowiedzi, przypomina płynięcie […]
  • Pozwól mi z Tobą płakać… Rozważania na piątek Wielkiego Postu. Rozważajmy cierpienia Matki przy cierpieniach Syna. Moje małe dziecko zapytało mnie, dlaczego Maryja cierpiała pod Krzyżem? Opowiedziałam jej Drogę Krzyżową, […]

    Cierpienie Matki

    Pozwól mi z Tobą płakać… Rozważania na piątek Wielkiego Postu. Rozważajmy cierpienia Matki przy cierpieniach Syna. Moje małe dziecko zapytało mnie, dlaczego Maryja cierpiała pod Krzyżem? Opowiedziałam jej Drogę Krzyżową, […]