pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego w Gdyni Archiwum