Służba Kontrwywiadu Wojskowego inwigilowała władze i dziennikarzy Strefy Wolnego Słowa Archiwum