zarys programowy .Nowoczena “Pycha Chciwość etc.” Archiwum