zdemoralizowany i wyzbyty przyzwoitości elektorat PO Archiwum