Jest nadzieja! :)

„Nie ma czasu”, więc krótko…

Czytam dziś „Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem” (Mt 10,33)

I co, kto się zaparł? I to trzy razy! A przecież Jezus nie mógł skłamać…

ZAGADKA: Jaki z tego płynie wniosek, który napełnia nadzieją?

O autorze: space