Ogołoćmy się z bożków, adorujmy Jezusa

Radio Maryja (http://www.radiomaryja.pl/kosciol/ogolocmy-sie-z-bozkow-adorujmy-jezusa/)

Ojciec Święty Franciszek w niedzielne popołudnie przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Pawła za Murami. W wygłoszonej homilii Ojciec Święty mówił, że „Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia i zaprasza nas, byśmy ogołocili się z tak wielu bożków, a adorowali tylko Jego”.

W swojej homilii, Papież odniósł się do czytań liturgicznych, które daje nam do rozważania Kościół w III Niedzielę Wielkanocną. Odnosząc się do czytania, zaczerpniętego z Dziejów Apostolskich Ojciec Święty powiedział.

W pierwszym czytaniu uderza moc Piotra i innych apostołów. Na polecenie, aby milczeć, aby nie nauczać w imię Jezusa, aby zaprzestać głoszenia Jego orędzia jasno odpowiadają: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Nie powstrzymuje ich nawet chłosta, znoszenie obelg, uwięzienie. A my? – pytał dalej Franciszek – czy potrafimy nieść Słowo Boże w nasze środowiska życia? Czy umiemy mówić o Chrystusie, o tym, czym jest On dla nas, w rodzinie, z osobami, które należą do naszego codziennego życia?

Papież podkreślił, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa i przyjmowania go, a umacniana jest wtedy, kiedy to Słowo głosimy.

Ewangelia musi być głoszona i musi być świadczona!- akcentował Papież. Każdy powinien stanąć w prawdzie o samym sobie i udzielić sobie odpowiedzi na pytanie jaka jest moja wiara – apelował w trwającym Roku Wiary.

Ojciec Święty słowa, które w Ewangelii kieruje Jezus do świętego Piotra, pytając go trzykrotnie o jego miłość, kieruje dziś do pasterzy Kościoła – kardynałów, biskupów, ale i wszystkich kapłanów.

Jest to słowo skierowane przede wszystkim do nas, pasterzy: nie można paść Bożej owczarni, jeśli nie godzimy się, by wola Boża prowadziła nas także tam, gdzie nie chcielibyśmy iść, jeśli nie jesteśmy gotowi do dawania świadectwa o Chrystusie poprzez dar z siebie, bez zastrzeżeń, bez wyrachowania, czasem nawet za cenę własnego życia – zauważył papież Franciszek.

W swojej homilii Papież odniósł się także do tych, którzy tak jak pierwsi apostołowie w różnych zakątkach świata cierpią i oddają swoje życie za wiarę i za to, że dla nich jedynym Mistrzem i Panem jest Jezu Chrystus. To jest ogromne świadectwo oddania i wiary. To jest świadectwem miłości, jaką darzą Chrystusa i Kościół.

Dobrze to wszyscy zapamiętajmy: nie można głosić Ewangelii Jezusa bez konkretnego świadectwa życia. Ten, kto nas słucha i na nas patrzy, powinien móc odczytać w naszych działaniach, to co słyszy z naszych ust i składać dzięki Bogu! Niekonsekwencja wiernych i pasterzy, między tym, co mówią a tym, co czynią, między słowami a sposobem życia podważa wiarygodność Kościoła – apelował papież Franciszek do zgromadzonych na celebracji duchownych i wiernych.

Papież Franciszek prosił zgromadzonych, aby stawiali w centrum zawsze Chrystusa, adorowali Go – czyli potrafili z Nim przebywać.

 – Kiedy nie ma tego spotkania z Chrystusem w naszym życiu królują bożki ambicji, smaku sukcesu, stawianie siebie samego w centrum, skłonność do dominowania nad innymi, roszczenie, by być wyłącznymi panami naszego życia, jakiś grzech, do którego jesteśmy przywiązani i wiele innych –zwracał uwagę Papież.

Ojciec Święty na zakończenie swojej homilii powiedział, że „Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia i zaprasza nas, byśmy ogołocili się z tak wielu bożków, a adorowali tylko Jego”.

RIRM

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)