wyszperane 02/05/13


Być świadkiem Boga zobowiązuje do wierności swojemu powołaniu. Ks. Jerzy jako chrześcijanin i kapłan tę wierność potwierdził męczeństwem. Prawda o męczeństwie wymaga ujawnienia i wyjaśnienia. Tej prawdy trzeba szukać. Zewnętrzna uroczystość może temu służyć, ale może też to zastąpić i ominąć. Błędem jest pomylenie kata z ofiarą, brak rozróżnienia, kto jaką rolę odegrał wobec świadectwa, którym jest ofiarna śmierć. Zaniechanie szukania prawdy w imię wygody i spokoju jest aktem tchórzostwa, podobnie obecnym w odniesieniu do męczeństwa ks. Jerzego i do bohaterstwa drugiego Katynia. Ks. Jerzy jako świadek i obrońca prawdy zobowiązuje do naśladowania jego postawy.
Śmierć za sprawą wrogów Chrystusa, którzy nie wiedzą albo wiedzą, co czynią, prowadzi do zwycięstwa życia tylko w znaku krzyża. Odpowiedzią na śmiertelną chorobę dechrystianizacji jest intronizacja Jezusa na Króla państw i narodów. Temu służył bł. ks. Jerzy upominając się o zwycięską obecność Jezusa w Polsce. Dlatego widzę w bł. Jerzym patrona intronizacji Jezusa na Króla Polski. Ponieważ męczeństwo bł. Jerzego i wielu innych świadków Chrystusa spełniło się za sprawą funkcjonariuszy zła, które przyszło ze Wschodu, nie da się odłączyć intronizacji Jezusa w Polsce od ofiarowania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z żądaniem Matki Bożej Fatimskiej z roku 1917
http://arkanoego.net/index.php/category/uncategorized/
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9250&Itemid=46


– Szczególnie głębokie są zmiany znaczenia abstraktów. Porównajmy (jeśli jeszcze potrafi-my), co znaczyły przed stu laty i obecnie pojęcia takie, jak miłość, człowiek, dobro, wol-ność, prawo (-a), szybkość, jakość, fundamentalizm. I setki innych.
W dziedzinie religijnej znikły z powszechnego użycia np. słowa: grzech, modlitwa, piekło. Niedawno jacyś postępowi chrześcijanie przegłosowali nie-istnienie czyśćca. W katolicyzmie pojawiła się demokracja i głosowanie w sprawach pojęć podstawowych, objawionych, a także wiedzy naturalnej.
Niedawno Patryk Buchanan w USA napisał: ?Odeszli Adam i Ewa, wkroczyło ?Krysia ma dwie mamy?. Odeszły obrazy Chrystusa wstępującego do Nieba, w zamian pojawiły się obrazy ukazujące człekokształtnych przechodzących z Homo erectus. Odeszła Wielkanoc, nad-szedł Dzień Ziemi. Odeszło biblijne nauczanie o niemoralnej istocie homoseksualizmu, wkroczyli homoseksualiści nauczający o niemoralności tzw. homofobii. Odeszły przykazania, wkroczyły prezerwatywy?.
Na temat demokratycznych wyborów w UE Stanisław Michalkiewicz pisze komentując wybór prezydenta Francji: Wygląda na to, że demokracja, zarówno w Polsce, jak i we Francji polega dzisiaj na tym, iż tubylcza ludność ma radosny przywilej wybrania sobie co jakiś czas nowych nadzorców, którzy będą pilnowali ?stabilizacji politycznej? ? to znaczy ?
http://arkanoego.net/index.php/2013/04/29/czy-w-ue-powstaje-nowa-cywilizacja/

nastąpił w Polsce okres ogólnopolskiego kajania się i otwarcie wszelkich bram na pochód żydowskiej agresji. Symbolem polskiego upodlenia w żydowskim jarzmie było wypędzenie Sióstr Karmelitanek z klasztoru na Żwirowisku. Tą decyzją (sprzeczną z wszelkim prawami kościelnymi i cywilnymi) Jan Paweł II spoliczkował Chrystusa, a Polaków obciążył nowym grzechem pierworodnym, za co trzeba będzie ponieść karę. To przez tę sprawę runęła cała Polska, tak materialnie jak i moralnie.  Ta obecna pustynia materialna, moralna i kulturowa to owoc tamtej decyzji. Debata omawiana poniżej to również tego skutek.
Z artykułu widać wyraźnie, że nie chodzi już ani o przepraszanie, ani o odszkodowania. To już nie wystarcza; nadeszła nowa faza. W debacie mówi się wyraźnie: to Polacy mieszkają u żydów, a nie żydzi u Polaków – czas więc, aby Polacy oddali żydom ich terytoria, bo polskie zasiedzenie na „cudzym”  jest nielegalne. Po Dudkach i podobnych wystąpi lada chwila jakiś „wybitny znawca nauczania JPII”, który „osadnictwo polskie na własności żydowskiej” uzna za nielegalne i grzeszne, bo sprzeczne z nauką „błogosławionego”.
Do krzywdy żydowskiej podłączono krzywdę niemiecką, czyli jest tak, jak to już trwa od tysiąca niemal lat – żyd z Niemcem razem przeciw Polsce.
http://gazetawarszawska.com/2013/04/26/kolejna-bariera-zydowskiej-bezczelnosci-przekroczona/

W liście tym, inteligencja kraju węgierskiego zwraca uwagę na problem, jakim jest stosunek mediów zagranicznych (oraz krajowych) do ich partii rządzącej. Jak wiadomo, media na świecie mają kierunek ideowy demoliberalny, lewicowy, proLGBT i prokosmopolityczny. I ten fakt przytaczają Węgrzy, zaznaczając, że jest to skrajna nieprawda, jakoby na Węgrzech się źle działo. Uważają, iż media i ideowcy demoliberalni nie potrafią znieść porażki, jaką w kraju korony z przekrzywionym krzyżem ponieśli. Węgry bowiem stanowią idealny przykład tego, że koncepcje liberalne, demolewicowe, nie są ani najlepsze, ani jedyne na świecie. List podpisało kilkuset przedstawicieli inteligencji krajowej, a skierowany jest on do wszystkich państw Europy. I, oczywiście, list ten przemilczano w krzyku medialnym.
To, że media kłamią na temat prawicy, nie jest żadną nowością, ani specjalnym zdziwieniem. Nie mając niczego innego, poza populistycznym jazgotem i kłamstwem, budują swoje poparcie w społeczeństwie ironią, sarkazmem, nieprawdą i głupotą. Zaskakuje jednak to, że tak bardzo… podobnie… wygląda sytuacja, jaką przeżywają Węgrzy, do naszej sytuacji medialnego naporu w Polsce.
http://www.ngopole.pl/2013/04/30/inteligencja-wegierska-pisze-list-do-obywateli-europy/#comment-29213


UE wyłączy ci lodówkę nie pytając o zgodę
http://niepoprawni.pl/blog/6078/ue-wylaczy-ci-lodowke-nie-pytajac-o-zgode

Lewe staje się coraz bardziej bezczelne i ośmielone, dlatego jeśli nie zostanie powstrzymane, będzie orgazmować, czyli tarzać się w rewolucji, w której poleje się krew. Lewe od dawna karmi się krwią ludzką – oczywiście w imię szczytnych ideałów – braterstwa, równości, pokoju, sprawiedliwości i co tam jeszcze zdoła wymyślić. Konsekwencja tych szczytności jest jednak zawsze taka sama – ludzi, którzy lewemu nie przyklasną, wysyła się na tamten świat w przyspieszonym trybie i zazwyczaj w męczarniach. Lewe, gdy już zbruka wszystko, co piękne, święte i przyzwoite, popada w szaleństwo. 
Tak się złożyło, że Europa traumą II wojny światowej wycisnęła ze zbiorowej świadomości ekscesy rewolty hiszpańskiej, kiedy to nie nastarczyło żywych do orgii krwi i wyszukanych gwałtów, poczęto więc wykopywać z ziemi trupy, by bezcześcić szczątki, zabawiając się z nimi, “tańcząc” , kawałkując i wystawiając na widok publiczny. Tego rodzaju bezeceństwa nie działy się w krainie dzikiego luda, lecz w latach 30. w Barcelonie i innych miastach hiszpańskiego serca cywilizowanej Europy.
Stanęły mi te obrazy przed oczami, gdy oglądałem zdjęcia obrażanego arcybiskupa Leonarda, prymasa Belgii, którego półnagie lewe kobiety oblewały mającą imitować nasienie wodą z butelek w kształcie Najświętszej Panienki, na uniwersytecie w Brukseli.
http://wirtualnapolonia.com/2013/04/27/andrzej-kumor-lewe-przechodzi-do-ofensywy/W tym filmie zabijają ubeków. Czy dlatego jest blokowany?
Dramatyczna sytuacja w produkcji filmu o żołnierzach wyklętych. Autor przyznaje, że jest bliski poddania się. Z reżyserem filmu „Historia Roja” Jerzym Zalewskim rozmawia Jacek Sobala.
http://vod.gazetapolska.pl/4058-w-tym-filmie-zabijaja-ubekow-czy-dlatego-jest-blokowany


Survival (po angielsku, ale warto się zainteresować)
https://www.uncensoredsurvival.com/front40/


Jak postępować w praktyce?
Przykładem trafnej reakcji na bzdurę i kłamstwo jest stanowisko Wojciecha Cejrowskiego wyrażone swego czasu w programie „Warto rozmawiać”: „Z głupkami nie ma sensu dyskutować, przed głupkami trzeba się bronić”.
Co robi spacyfikowany polityczną poprawnością przysłowiowy „prawicowy” polityk? Dyskutuje z degeneratami w telewizyjnym studio.
 Skoro karze się za kłamstwo wygłoszone na sali sądowej, dlaczego za kłamstwo głoszone publicznie nie ma kary przynajmniej w formie ostracyzmu? Dlaczego rzeczywistość ma być tak podłej jakości z „lemingami” w tle i z fałszystami od frontu?
Czy jest sens dyskutować i deliberować ile jest 2+2 w lewicowym, „pluralistycznym” schemacie, gdzie jedni mówią, że 2+2= 5, drudzy, że 4 i pół, a jeszcze inni, że jest różnie – kwadratowo lub podłużnie. W tym stanie rzeczy publiczność idiocieje, a jej spora część osiąga stan lewicowej nirwany – anomii.
http://www.ekspedyt.org/czarnalimuzyna/2013/04/30/11918_prawicy-gra-o-dusze.html

Nie ma żadnej tolerancji dla krytyki Izraela. Polityka zagraniczna USA jest odzwierciedleniem interesu lobby syjonistycznego i jego żądań. Te wszystkie wojny są skonstruowane na bazie wojny z terrorem, co moim zdaniem jest gigantycznym oszustwem wytworzonym by stworzyć konflikt pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Efektem są wojny, których beneficjentami są bankierzy i interes syjonistyczny na Bliskim Wschodzie. Przykro mi o tym mówić, ale wiele wydarzeń w przeszłości było w ten sposób stworzonych – przez operacje fałszywej flagi, które polegają na zrzucaniu winy na kogoś po to by stworzyć konflikty. Widzimy tę diaboliczną grę, musimy znaleźć sposób na jej zatrzymanie. (…)
Próbowałem zrobić film na ten temat, napisałem kilka lat temu scenariusz, ale nikt nie wyraził zainteresowania by to sfinansować. Kilka lat temu spotkałem się z ocalonymi marynarzami z USS Liberty [amerykański okręt zaatakowany przez nieoznakowane izraelskie samoloty w 1967 r] , którzy chcą ujawnić prawdę o tym incydencie. W rezultacie powstał skrypt, który powinien zostać zrealizowany, nie tylko dlatego że ujawnia to co się wydarzyło naprawdę w 1967 roku, ale ujawnia zmiany w naszej polityce zagranicznej, które potem nastąpiły i to, że kontrola nad Ameryką została wtedy przejęta. Jest wiele pytań na temat zamachu 911, który był operacją fałszywej flagi, nie był autorstwa Osamy Bin Ladena. W mojej opinii, autorem zamachu był Mossad ze znaczącą pomocą z wewnątrz.
http://gazetawarszawska.com/2013/04/25/izrael-stoi-za-zamachem-na-wtc/

Ach, łza się w oku kręci, odżywają wspomnienia, a człowiek czuje się, jakby ubyło mu ze czterdzieści lat! Bo to przecież w latach 70-tych, za panowania Edwarda Gierka i jego pierwszego ministra Piotra Jaroszewicza usłyszałem po raz pierwszy wierszyk o Poroninie: „W Poroninie na jedlinie wiszą gacie po Leninie. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować” . Napisany musiał być wcześniej, jeszcze za Władysława Gomułki, bo fragment głosił, jak to „przyszedł Władzio z Komitetem – kontentował się mankietem” – co w intencji anonimowego autora miało zapewne ilustrować przywiązanie „towarzysza Wiesława” do „polskiej drogi do socjalizmu”. Bo towarzysz Wiesław był niezwykle przywiązany do „polskiej drogi do socjalizmu” – a innym literackim świadectwem tego nacjonalistycznego odchylenia jest wiersz „Rozmowa w kartoflarni” Janusza Szpotańskiego, w którym Wiesław przedstawia Tarasowi swoje polityczne credo: „nie chcę budować w stepie baraków; będę więzienia wznosił z pustaków!” – i nawet na życzliwą przestrogę Tarasa, że „toż prawicowe jest odchylenie!” – buńczucznie oświadcza, że „zdania swojego za nic nie zmienię!”.
I oto teraz wszystko to może powrócić za sprawą Muzeum Żydów Polskich – „najważniejszej inwestycji kulturalnej stolicy” i dodajmy – chyba najkosztowniejszej – jeśli oczywiście nie liczyć haraczu, jaki „Bufetowa”, czyli pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wypłaca z miejskiej kasy bezpieczniackim watahom za pośrednictwem tak zwanych „firm ochroniarskich”.
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2810

Niemiecki rząd składuje około połowę swojej rezerwy złota w skarbcu Rezerwy Federalnej USA. Niemcy postanowili zabrać do domu wszystkie swoje złoto, ale FED nie mogą tego zrobić, a tego typu operacja zajmie czas do 2020 roku. Niemiecki rząd poprosił zatem o pozwolenie na wizytę w skarbcu celem inwentaryzacji potwierdzenia jego faktycznego istnienia. Federal Reserve nie pozwoliła Niemcom również na to argumentując w ten sposób, że nie ma takich procedur bezpieczeństwa, aby wpuścić kogoś z zewnątrz.
Niemcy w końcu wysłali jednak zespół, który miał uzyskać dostęp do ich złota. Pozwolono im wejść do przedsionka skarbca, w którym pokazano im 5 sztabek złota. Zachowanie FED najwyraźniej musiało mocno zaszokować delegację i jej mocodawców, ponieważ wysłano kolejną inspekcję, która dotarła do skarbca i została wpuszczona do jednego z jego pomieszczeń. Niemcy mogli tylko popatrzyć na stos złota, ale nie wolno było niczego dotykać, czyli nie pozwolono na sprawdzenie, co to jest za złoto i czy wybite numery seryjne zgadzają się z dokumentacją Bundesbanku. Pozostała im wiara, że to faktycznie ich złoto.
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/fed-odmowil-zwrotu-niemieckiego-zlota

Do Chodorkowskiego należała spółka Apatyt, która dostarczała surowców do Acronu Wiaczesława Mosze Aarona. Chodorkowski usiłował zaszkodzić swojemu bratu w wierze i zaczął podnosić ceny na surowiec potrzebny do produkcji nawozów. Po aresztowaniu właściciela akcje Apatytu przejęło państwo i wprowadziło ceny regulowane, korzystne dla Acronu. Wiaczesław Mosze Kantor zdaje sobie sprawę jak się w Rosji Radzieckiej prowadzi biznesy, dał car, trzeba oddać carowi i tak się dzieje, choćby w 2011 roku, gdy premier Putin zwrócił się do radzieckiego przemysłu, aby kołchozom z powodu suszy nie podnosić cen nawozów. Pierwszym posłusznym był oczywiście Kantor, jeden z ulubionych biznesmenów pułkownika KGB. Jak widać Mosze Kantor posiada wystarczające kompetencje, żeby towarzysz Alek dostawał od niego kieszonkowe, a halabardnicy Krzysiek i Donald robili co im się każe, jednak gdyby komuś było mało, jest jeszcze jeden argument. Wspomniałem o obywatelstwach Wiaczesława Mosze Kantora i nie pomyliłem się, radziecki biznesmen, jak na radzieckiego biznesmena przystało pochodzi z narodu wybranego i jest obywatelem Izraela.
Szlachetna krew i odpowiednie umocowanie polityczne, daje w świecie spore, a w Polsce nieograniczone możliwości. Tacy wybrańcy losu władają interesami międzynarodowymi, zaś po godzinach radzieccy biznesmeni pochodzenia izraelskiego zwykle kupują sobie klub piłkarski albo stadninę koni, żeby oddać się filantropii. Mosze Kantor podtrzymuje tradycję, ale poszedł w bardziej społecznym kierunku i zgodził się zostać prezesem Europejskiego Kongresu Żydów. Wiaczesław Mosze Kantor pomimo wielu sukcesów i kontaktów na najwyższym szczeblu doskonale zna życie i jeszcze lepiej zna życie w Rosji Radzieckiej. Z wyboru przeniósł się za granicę, żeby nie narzucać się z bogactwem i nie budzić podejrzeń o ambicje polityczne. Wiaczesław Mosze Kantor nie szpanuje złotymi zegarkami, nie ma parcia na szkło, milczy na temat swoich interesów, jest skromnym hodowcą koni i kolekcjonerem dzieł rosyjskich awangardzistów .
http://kontrowersje.net/jak_wiaczes_aw_mosze_kantor_z_towarzyszem_stolzmanem_u_krzy_ka_i_donalda_azoty_reprywatyzowali

Grupa płk. Kwaczkowa, oficera GRU aktywnego długo w wojnie w Afganistanie, wieloletniego specnazowca, autora publikacji o technice wojennej, ideowca radykalnego rosyjskiego nurtu nacjonalistycznego – wg tez oskarżenia – wymyśliła sobie, że Rosję należy ratować przed „żydo-faszystami rządzącymi w systemie putinowskiej Rosji” i odebrać im raz na zawsze władzę w drodze wywołanie powstania zbrojnego i zajęcia Moskwy.
http://lamelka222.salon24.pl/485831,pocztowka-z-rosji-plk-gru-w-kwaczkow


Istnieje konkretna ekonomiczna pobudka, dla której oligarchowie starają się sprowokować i wykorzystać zamieszki.
Jak ujawnił w 2001 roku dziennikarz śledczy Greg Palast globalna elita bankowa, głównie Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy opracowały technikę, która umożliwia im łupienie innych krajów z zasobów – technika ta stała się znana jako zamieszki MFW.
W kwietniu 2001 roku, Palast wszedł w posiadanie dokumentów, które wyciekły z Banku Światowego określających 4 kroki procesu łupienia narodów z ich bogactwa i infrastruktury oraz ustanawiania kontroli nad zasobami w rękach elity bankowej.
Jeden z ostatnich kroków procesu – zamieszki MFW – określają w jaki sposób elita planuje z wyprzedzeniem masowe zamieszki, które mają spowodować przerażenie inwestorów oraz bankructwa rządów.
Gospodarczy pożar ma swoją jasną stronę dla obcokrajowców, którzy mogą wykupić za grosze pozostające aktywa – napisał Palast, dodając, że – pojawia się wzór działania, w którym jest masa przegranych, ale zwycięzcami są zawsze zachodnie banki i amerykański departament skarbu.
Innymi słowy elita bankowa celowo stwarza gospodarcze środowisko polegające na wzroście stóp procentowych, gwałtownym wzroście cen żywności, biedzie, obniżaniu standardu życia, które razem wzięte prowokują zamieszki społeczne, a następnie jak stado sępów bankierzy zlatują się, żeby wykupić pozostałości aktywów państwowych za grosze.
Widzieliśmy już przebieg tego procesu w państwach takich jak Boliwia, Ekwador, Indonezja, Grecja i Argentyna.
Źródła zamieszek w Europie zostały sprowokowane przez rządy narzucające własnym społeczeństwom programy oszczędnościowe MFW. Zasadniczo są to te same programy oszczędności, prywatyzacji i deregulacji które wywołały zamieszki w latach osiemdziesiątych w biedniejszych państwach.
Choć MFW i Bank Światowy zdewastowały połowę globu swoim gospodarczym terroryzmem, to Stany Zjednoczone pozostają dla nich ostatecznym celem.
http://wirtualnapolonia.com/2013/04/29/dlaczego-elita-bankowa-chce-zamieszek-w-usa/

Nareszcie w Polsce powiało powagą, pogłębiona refleksją, szacunkiem dla heroizmu i bohaterstwa ludzi, którzy oddali życie broniąc do końca swojej ludzkiej godności.
Po rocznicowej serii polskich „głupich i nieodpowiedzialnych” patriotycznych zrywów, czyli powstaniu listopadowym, styczniowym, warszawskim i tym antykomunistycznym w rzekomo oswobodzonej przez sowietów Polsce, nadeszła rocznica powstania, które nie może dzielić gdyż było one słuszne, mimo grozy jakoś piękne, potrzebne i godne czczenia. W końcu doczekaliśmy się bohaterów bez skazy, na których nikt nie szuka jakiegoś historycznego haka.
19 kwietnia kardynał Kazimierz Nycz nakazał uderzyć w dzwony, a nocne niebo nad Warszawą rozświetliły snopy światła. Tak uczczono bohaterów żydowskiego powstania w warszawskim getcie, jedynego zrywu na ziemiach Polski, który nie budzi, bo nie może budzić żadnych kontrowersji.
[  …  ]
Oczywiście nikt nie śmiał nawet pisnąć o haniebnej roli policji żydowskiej oraz o tych Żydach, którzy bezbłędnie potrafili wytropić i wskazać Niemcom kryjówki i bunkry swoich współbraci, którzy ginęli później paleni żywcem przez miotacze ognia.
Jeżeli prawdą jest, że historię zawsze piszą zwycięzcy to wszystko wskazuje na to, że 1989 rok był totalną klęską Polski i Polaków, a nie jak nam się wmawia odzyskaniem wolności i zwycięstwem „Solidarności”.
Przyjrzyjmy się, kto pisze dzisiaj tę nową wersję historii, a dowiemy się, kim tak naprawdę są zwycięzcy i nasi nowi okupanci.
Przez wieki Polska nazywana była także przez samych Żydów, „Paradisus Judeorum”, czyli żydowskim rajem. Jak widać słychać i czuć wyrażanie innym wdzięczności oraz szacunku nie jest u Żydów najmocniejszą stroną, a skoro skutecznie uczestniczą w pisaniu dzisiaj na nowo historii to ten „żydowski raj” nie został chyba tak całkiem utracony?
http://wirtualnapolonia.com/2013/05/01/przegrane-powstanie-w-warszawskim-getcie/


Izba Wyższa parlamentu Rosji zatwierdziła rezygnację dwóch deputowanych żydowskich, którzy w ubiegłym tygodniu ustąpili wśród oskarżeń, że jeden z nich zataił posiadane przez siebie izraelskie obywatelstwo.
Senator Vitaly Malkin, 60, podał się do dymisji we wtorek wśród oskarżeń, że nie zrezygnował z izraelskiego obywatelstwa, do czego rosyjscy prawodawcy są zobowiązani, jak donosi dzienniki Moskiewski Komsomolec.
Malkin – żydowskie nazwisko Bar Ben Avihur – stwierdził, iż zrzekł się obywatelstwa Izraela w roku 2007, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów.
Senator Boris Szpigel, który jest także prezesem Światowego Kongresu Żydów Rosyjskich, zrezygnował z powodu swojej nowej roli – przywódcy anty-faszystowskiej organizacji we Francji. Organizacja ta, pod nazwa “Świat bez nazizmu” z siedzibą w Strasburgu, jest pozarządowa i stawia sobie za cel walkę z ksenofobią
http://marucha.wordpress.com/2013/04/30/zydowscy-senatorowie-w-rosji-rezygnuja-w-atmosferze-skandalu-z-podwojnym-obywatelstwem/
http://gazetawarszawska.com/2013/04/27/osadnictwo-zydowskie-w-polsce-zemsta-na-polakach/

O autorze: Jacek