Wojtek – niedźwiedź z Armii Andersa w Praku Jordana ( NOWA STRONA INTERNETOWA)

Wojtek w furażerce

http://pomnikwojtek.wordpress.com/

Jest szansa na postawienie w krakowskim Parku Jordana pomnika słynnego niedźwiedzia – Wojtka, żołnierza z Armii Andersa

Szanowni Państwo,

Jest szansa na postawienie w krakowskim Parku Jordana pomnika słynnego niedźwiedzia – Wojtka, żołnierza z Armii Andersa. Wojtek brał m. in. udział w Bitwie pod Monte Cassino,  więc odsłonięcie pomnika winno nastąpić w rocznicę tej historycznej bitwy – 18 maja 2014 r. http://www.parkjordana.org/www/niedzwiedz.html

Tak będzie,  jeśli zostaną zebrane odpowiednie fundusze. Liczymy na wsparcie nie tylko krakowian.

Wśród społeczeństwa panuje oburzenie na ograniczanie nauki historii w szkołach, ale to od społeczeństwa też zależy – czy i jak historia będzie nauczana. Jedną z form uczenia historii to nauka w przestrzeni publicznej a taką stanowi Park Jordana z licznymi już pomnikami – świadectwami naszej historii.

Pomnik niedźwiedzia – Wojtka w Parku, który jest terenem zabaw dla dzieci, rekreacji dla dorosłych i edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej to bardzo dobra inicjatywa.

Liczymy, że protestujący przeciwko degradacji nauki historii w szkołach włączą się do akcji budowy pomnika – kolejnego elementu szkoły historii pod gołym niebem jaki stanowi Park Jordana. Degradację edukacji historycznej można wysiłkiem społecznym zmniejszyć, tak jak to czynił założyciel Parku dr Henryk Jordan jeszcze pod zaborami. Jego dzieło kontynuuje w III RP Kazimierz Cholewa – Prezes Towarzystwa Parku im dr Henryka Jordana i trzeba go w tym dziele wspierać, bo czyni dobrze.

Rozpowszechnij informacje o tej inicjatywie, o tej stronie, wpłać na konto budowy pomnika:

Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana
30-062 Kraków
al. 3 Maja 11
PKO BP Oddział 1 w Krakowie

07 1020 2892 0000 5502 0162 0178

tytułem –
budowa pomnika ‘Niedźwiedź WOJTEK’

Dla wpłat z zagranicy

IBAN 07 1020 2892 0000 5502 0162 0178
SWIFT (BIC):BPKOPLPW

lub przez DOTPAY ze strony http://pomnikwojtka.pl/

i zachęć innych do wspierania budowy pomnika niedźwiedzia Wojtka.

Powstała nowa strona internetowa – Wojtek z Armii Andersa w Parku Jordana

http://pomnikwojtek.wordpress.com/

Autor strony: Józef Wieczorek, Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.