500 lat bitwy pod Orszą. Chrzest Polskiej Husarii

Battle scene from Vladimir Khotinenko's period drama 1612

500 lecie bitwy pod Orszą – 8 wrzesień 1514r

Chrzest Polskiej Husarii…

 

 

Białoruś uważa się za spadkobierczynię Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Czerwony krzyż na białym polu, który powiewał na proporcach litewskich, został wzorcem wykorzystanym we fladze Białorusi.

Po odzyskaniu niepodległości w latach 1991-1995 flaga Białorusi była biało-czerwono-biała. Zmienił ją A.Łukaszenko po wygranych wyborach i w 1996r.przywrócono taką samą jak w okresie CCCP, usunięto jedynie sierp i młot…

 Rocznica bitwy pod Orszą, była do 1996r Świętem Armii Białoruskiej.

Zmieniono je wtedy na 2 kwietnia w zawiązku z utworzeniem Związku Białorusi i Rosji. Znaczy… zmienił je również kamndir A.Łukaszenko!

 

Rok 2014 został ogłoszony przez działaczy białoruskich patriotów Rokiem Bitwy pod Orszą, podobnie jak przez Sejm Republiki Litewskiej

Oczywiście białoruskie władze nie chcą zorganizować oficjalnych obchodów.

Ta poprawność polityczna, prawda? Zupełnie jak w „wolnej” Polsce, aby tylko nie urazić Rosjan…bo się wkurzą.

http://www.youtube.com/watch?v=r2W25sGMf_4#t=72

 

U nas strach rozwalać rosyjskie pomniki wide pomysł likwidacji „Czterech Śpiących” w W-wie, lub, kiedy już podejmujemy, tak, jak w Pieniężnej decyzję rozbiórki pomnika takowego rosyjskiego „bohatera”:

Cyt:

Pomnik Czerniachowskiego zbudowano na początku lat 70. XX wieku na rogatkach Pieniężna. Prawdopodobnie niedaleko tego miejsca radziecki dowódca został śmiertelnie ranny podczas operacji wschodniopruskiej w lutym 1945 roku. Samochód, którym wizytował jednostki bojowe, znalazł się pod ostrzałem artyleryjskim. Generała pochowano w Wilnie, a po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, jego szczątki przeniesiono na cmentarz w Moskwie. Czeerniachowski był odpowiedzialny za likwidację oddziałów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosja-protest-przed-ambasada-RP-w-Moskwie-przeciw-rozbiorce-pomnika-gen-Czerniachowskiego,wid,16398823,wiadomosc.html?ticaid=112415

 

Noo ale tam, na Białorusi, rządzi reżim, nie tak jak u nas…

 Mogliby Białorusini zacząć kombinować, że jednak nie zawsze liczniejsza armia zwycięża… spróbować zbliżyć się ponownie do państwa które pomogło rozgromić najeźdźcę ? Mogliby zacząć wyciągać wnioski z historii, tak jak to robią mądre narody i co wtedy?

To tam, w bitwie pod Orszą, odbył się chrzest bojowy Polskiej Husarii.

Bitwa pod Orszą, mimo, że nie doprowadziła do odbicia Smoleńska, dla Rzeczpospolitej miała znaczenie ogromne, odsunęła na wiele lat sojusz między Niemcami a Rosją, już wtedy w czasie największego rozkwitu Polski Jagiellonów….kombinowali nasi kochani sąsiedzi, już 500 lat temu…

Cyt:

W sierpniu doszło do zawarcia sojuszu przeciw Zygmuntowi Staremu pomiędzy Wasylem III a cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem. Sojusznicy zobowiązali się do wzajemnej pomocy i podziału łupów. Moskwa rościła sobie pretensje do znacznego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego obejmującego dzisiejszą Ukrainę z Kijowem i Białorusią, cesarstwo niemieckie zaś do ziem zakonu. Owocem sojuszu miało być w 1515 wspólne uderzenie niemiecko-moskiewskie na ziemie polsko-litewskie

…………………

Zwycięstwo litewsko-polskie strategicznie nie było do końca udane – nie udało się m.in. odzyskać Smoleńska, głównego celu całej wyprawy. Ostrogski zajął jedynie Dubrowno, Krzyczew i Mścisław. Natomiast niewątpliwym sukcesem było wykorzystanie propagandowe wyniku bitwy jako karty przetargowej w stosunkach z Habsburgami i wydatnie przyczyniło się do rozbicia ligi antyjagiellońskiej. Zamiast ataku niemiecko-moskiewskiego w 1515 odbył się zjazd wiedeński. Zatrzymana też została ofensywa Moskwy

………………………………………

Wczesną wiosną 1514 roku Wasyl III ponownie przystąpił do oblegania Smoleńska. Tym razem oblężeniem kierowali kniaziowie Michał Gliński i Szczenia, natomiast w głąb kraju ruszyli namiestnicy nowogrodzcy Wasyl Szujski i Wasyl Morozow. Ogółem wojska moskiewskie liczyły około 80 tys. ludzi i 140-300 armat

…………………………………….

W nocy z 7 na 8 września 1514 roku w odległości ok. 5 km na wschód[14] od Orszy, kilka kilometrów w górę rzeki od strzeżonych mostów, na jego południowy brzeg przeprawiły się wojska litewsko-polskie pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego na czele ok. 25 tys. wojska, którego trzecią część i zarazem trzon stanowił kontyngent polski. Wojska sojusznicze składały się z 15 tys. jazdy litewskiej pod wodzą wojewody kijowskiego Jerzego Herkulesa Radziwiłła, 5 tys. zaciężnej jazdy polskiej pod wodzą starosty trembowelskiego Janusza Świerczowskiego, 3 tys. żołnierzy nadwornych, 3 tys. zaciężnej piechoty polskiej oraz dużej liczby dział[15]

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Orsz%C4%85_(1514)

 

W 1515roku mieli wspólnie uderzyć na ziemie Rzeczpospolitej, niemiecki Zakon Krzyżacki, Austriacy i Rosjanie ….Jakże mądrych mieliśmy wtedy władców, gdzie tym dzisiejszym rządzącym do tamtych?

Opcja ruska… niemiecka.. tylko tej polskiej jakoś nie widać, takie są fakty i te fakty dostrzegają dzisiaj prawie wszyscy Polacy…

O tej bitwie zwycięskiej pamiętają do dzisiaj Białorusini, są z niej dumni.

http://www.youtube.com/watch?v=47kUW7XksJ0

 

Tak sobie myślę, czy we wrześniu tego roku, nasze mendia przypomną o tej bitwie? O początkach Polskiej Husarii, najlepszej w historii formacji jazdy, o jej zwycięstwach i chwale Rzeczypospolitej?

W końcu Rosjanie świętują wygnanie Polaków z Moskwy, nawet święto ustanowili hehe, a wielkie USA nie istniało, było lądem należącym do Indian ….

Może i większość Polaków uważała, że ziemia jest płaska, ale to była ich polska ziemia, której bronili jak nikt na świecie wtedy.

Nie ma już husarii, wraz z jej końcem, zaczął się upadek Rzeczpospolitej.

Przecież wiem, że to tylko piękna, ale historia..

Minęły jej czasy, tak jak czas ułanów i kawalerii w ogóle.

Tylko, że odnosząc do czasów obecnych… Husaria Polska była tą formacją, która w czasach zagrożenia rozbijała w pył naszych wrogów.

A dzisiaj? Nasza granica na wschodzie dosłownie płonie, natomiast my nie posiadamy żadnej armii. Zaczęło być straszno… czekoladowy orzeł nam się roztopił i  zostały z niego głupie oświadczenia, z którymi nikt się nie liczy bo… są głupie, w dodatku prezentowane przez rządzących krajem, którego prawie cała armia jest wysłana na misje..jakieś… pokojowe podobno. Śmieszne? Jeszcze jak, Polacy pękają ze śmiechu.

Zostało nam tylko sienkiewiczowskie, ku pokrzepieniu serc..

http://www.youtube.com/watch?v=zqejTOai5t4

 

Tagi: ,

O autorze: Patria