PODNOSIMY OBRONNOŚĆ NARODOWĄ. STRZELANIE WIOSENNE 23 III 2014

glock

glock

Polskie Drużyny Strzeleckie (PDS) realizują oddolną, autentycznie narodową (polską) kulturę umiejętności używania broni palnej przez społeczeństwo. Ostatnie wypadki ukraińskie przypomniały o dziejowej konieczności organizowania obronny narodowej.

Warszawa 5-03-2014 r.

Zarządzenie Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich z dnia 5 marca 2014 r.

Do Dowódców Okręgów PDS, Samodzielnych Brygad, Samodzielnych Batalionów i Powiatowych i Gminnych Kompanii PDS.

W bieżącym (2014 – 1914 r.). roku mija setna rocznica wybuchu I Wojny Światowej, w wyniku której, po kłótni zaborców, po 123 letnim niebycie odrodziło się Suwerenne Państwo Polskie. Ważną przesłanką do odtworzenia się Państwa Polskiego był upór Polaków w zachowaniu swojej tożsamości Narodowej i wierność polskiego Ludu przy wierze katolickiej. Inną też ważna przesłanką do wolności, była zdolność naszego Narodu do budowania swojej siły zbrojnej i wyszkolenia wojskowego w konspiracji, na własny koszt , zachowanie dyscypliny wojskowej, lojalności wobec dowódców i mądrej przebiegłości wobec zaborców.

Naród dążący do wolności i suwerenności może liczyć tylko na siebie i swoje zdolności organizacyjne, pracę u podstaw i utrzymanie patriotycznego Ducha Narodu. Dlatego dla podtrzymania pozytywnej tradycji naszych przodków zarządzam na dzień 23 marca 2014 r. Uroczyste Zawody Strzeleckie w Warszawie o Puchar Honorowego Komendanta PDS.

Proszę dowódców także o przygotowanie wniosków awansowych dla wyróżniających się oficerów i wnioski do odznaczeń Złotymi Krzyżami oficerskimi 100 lecia PDS I i II klasy.

Odpowiedzialnych za organizację i przygotowanie całości zawodów czynię Zastępcę ds. Liniowych Okręgu Warszawskiego Ppłk Eugeniusza Sendeckiego i jego Szefa Sztabu Ppor. Krzysztofa Kika.

Za część artystyczna czynie odpowiedzialnego Z-ce d/s. artystyczno kulturalnych Naczelnej Komendy Nadbrygadiera Władysława J. Obarę.

Za sprawy kwatermistrzowskie czynię odpowiedzialnego Głównego Kwatermistrza KN Płk Jana Strzeżka. Sprawy medyczne zabezpieczy dr płk E. Sendecki.

Proszę Dowódców jednostek zamiejscowych o wytypowanie delegacji strzeleckich w sile 2-4 osób dla zaprezentowania swojej obecności i wzajemnego poznania się Dowódców.

Podpisał Komendant Naczelny PDS

/podpis na oryginale/ Gen dyw ds. Jan G. Grudniewski

Kanclerz Kapituły PDS Ks. Płk ds. Krzysztof Orzeł

Zaproszenie

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, z okazji rocznicy 100 lecia wybuchu I Wojny Światowej i wymarszu 1 Kompanii Kadrowej z Krakowa w zaborze austriackim do Kielc w zaborze rosyjskim, w tym 38 oficerami PDS i Związku Strzeleckiego, na czele z brygadierem Józefem Piłsudskim zaprasza na zawody strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 23 marca/ niedziela/2014 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul . Marymoncka 42. Godz. 15 00 do 20-30.

W programie :

15-00 Modlitwa i nabożeństwo za szczęśliwe przeprowadzenie zawodów poprowadzone przez ks. Ppłk Stanisława Małkowskiego

Hymn PDS i prezentacja utworów artystycznych członków PDS

Zawody strzeleckie z pistolety Glock 10 szt. amunicji 9 mm Parabellum

Zawody strzeleckie z kbks Brno 10 szt.

Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe org. Strzeleckich oraz odznaczenie złotymi Krzyżami 100 lecia PDS zasłużonych oficerów PDS

Uroczyste podsumowanie zawodów i rozdzielenie nagród i Puchar Komendanta PDS.

Żołnierski posiłek w Sali Kominkowej i prezentacja nowości gastronomicznych.

Cześć artystyczna i wystąpienia przedstawicieli organizacji Strzeleckich

Swobodne wystąpienia polityczne zainteresowanych działaczy – Hyde Park.

20-30 Zakończenie zawodów.

——————————–
Założenia:
– miejsce – strzelnica ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42
– data – 23.03.2014 r., godz. 15-20.
– ilość osi strzeleckich – 1 (pięć stanowisk)
– ilość osób – 35 – 50 strzelających
– ilość amunicji – 10 szt. 9 mm Para i 10 szt. .22 na osobę
– broń – GLOCK 17 (ew. broń własna 9 mm Parabel – kto posiada) i kbks-y BRNO
– liczba instruktorów – 2

KOSZT: 45 zł n/osobę, Posiłek 20 zł. Zapraszamy z rodzinami, szczególnie awansowanych

i odznaczanych. Nie strzelający ponoszą tylko koszty posiłku i wynajmu – 20 zł.

O autorze: Eugeniusz Sendecki

Inicjator stałego monitoringu funkcjonariuszy (SMF) w warszawskiej izbie wytrzeźwień (Kolska 2004), twórca niezależnych prawyborów (PRAWYBORY NCBO - od roku 1995), założyciel TELEWIZJI NARODOWEJ (2007). Członek ZChN, SN, LPR, PP. Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego. Kierownik poradni pracowniczej MEN (2007). Obrońca Krzyża. Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Lublin, Warszawa, Ursynów.