Zaproszenie II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla

zrobiłabyś notkę?

Ja nie wyrabiam.

Subject: [ekspedyt] Zaproszenie II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla
To: ekspedyt@googlegroups.com

Zapraszamy serdecznie na II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla
Prosimy o opublikowanie programu na Państwa portalu internetowym
pozdrawiam serdecznie
Stanisław Papież

STOWARZYSZENIE FIDES ET RATIO I CENTRUM KULTURY I TRADYCJI – WIEDEŃ 1683

serdecznie zapraszają na
II KONGRES DLA
SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA
I Edycja  24 maja AD. 2014 (sobota) WARSZAWA
godz. 10.00  Msza św. w klasycznym rycie rzymskim
Kaplica NMP Niepokalanej ul. Radna 14/2 w Warszawie
godz. 11.30  rozpoczęcie Kongresu
miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8   Warszawa
PROGRAM:
ks. prof. Tadeusz Guz ( KUL)
”Królewskość Chrystusa w nauce św. Tomasza z Akwinu”
Arkadiusz Robaczewski (CKiT)
“Liturgia – Królewski Kult i pieśń chwały”
ks. prał. Roman Kneblewski
“Współczesna detronizacja Chrystusa Króla”
dr  Stanisław Krajski
“Zrozumieć Królewskość Chrystusa. Uwolnienie z naleciałości masońskich”
ks. Stanisław Małkowski
“Chrystus Król widzialnym Obrazem niewidzialnego Boga”
przedłożenia:
prof. Andrzej Flaga
“Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach sł. Bożej Rozalii Celakównej 
 
Dawid Gospodarek
 
“Podstawy intronizacji Chrystusa Króla Polski”
 
Marcin Dybowski
  “Chrystus Król ocenzurowany – wyzwanie dla wydawców katolickich dzisiaj”
 
 PROGRAM ARYSTYCZNY:
Jerzy Zelnik, Aktor i Reżyser
 Maciej Wróblewski – Pieśniarz Polski
II Edycja 31 maja AD. 2014 (sobota) CZĘSTOHOWA
godz. 10.00  Msza św. w klasycznym rycie rzymskim Jasna Góra ( Wieczernik)
godz. 11.30 rozpoczęcie Kongresu
miejsce: Akademia Polonijna ul. Puławskiego 4/6  Częstochowa
PROGRAM:
ks. dr Ryszard Raczkiewicz
“Chrystus Król czy Sługa ? – uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa”
ks. Jacek Bałemba SDB
“Liturgia rzymska publicznym głoszeniem chwały Chrystusa Króla”
ks. dr Roman Piwowarczyk
“Współczesna globalizacja a Powszechność Kościoła”
dr Stanisław Krajski 
  “Kto powinien być Królem Polski Matka Boża czy Chrystus? Czego chcieliby masoni?” 
 prof. Andrzej Flaga
  “Zmagania o Polskę Chrystusową”
ks. Leopold Powierża
 “Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”
Podsumowanie i wnioski
PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Jerzy Zelnik – Aktor i Reżyser 

O autorze: circ

Iza Rostworowska