Ochrona flagi UE

Chciałbym zwrócić uwagę na trwające w tej chwili prace nad wprowadzeniem zmiany do ustawy Kodeks Karny – wprowadzenie penalizacji zniszczenia bądź znieważenia flagi UE (projekt z dnia 05/05/2014). Link:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-983-2014/$file/7-020-983-2014.pdf

Według uzasadnienia polskie prawo zapewnia ochronę symbolom państwowym wyeksponowanym przez przedstawicieli tegoż państwa bądź przez Polskie organy państwowe pod warunkiem zapewnienia wzajemności w prawie tegoż państwa. Według tegoż samego uzasadnienia prawo UE nie obejmuje ochrony symboli państwowych – czyli nie może zostać spełniony warunek wzajemności. Pomijając oczywiście problem – czy UE jest państwem?

No i co my na to?

 

O autorze: TKor