Funkcjonowanie w Polsce rosyjskiej agentury wpływu

putin-stalin-lenin[1]

Funkcjonowanie w Polsce rosyjskiej agentury wpływu

* * * * *

Kto promuje Rosję?

Działalność Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, które ubolewa nad zniszczeniem warszawskiego pomnika Braterstwa Broni Polsko-Sowieckiej, jest świadectwem funkcjonowania w Polsce rosyjskiej agentury wpływu. Niestety, nie jest to jedyny przejaw obecności rosyjskich oddziaływań w naszym społeczeństwie.

Wystarczy spojrzeć na informacyjne portale internetowe i zwrócić szczególną uwagę na wiadomości o przebiegu konfliktu na wschodniej Ukrainie. Pod tymi artykułami jest cała masa wpisów o charakterze brutalnie wręcz prorosyjskim. W związku z tym można snuć domysły, że Rosja ma specjalną agenturę, która zajmuje się kształtowaniem nieskalanego wizerunku Federacji Rosyjskiej. Tak dzieje się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Zdarzają się przypadki osób związanych z poprzednim systemem komunistycznym w Polsce, które pochwalają prosowieckie pomniki, jednak większość społeczeństwa jest za tym, żeby te monumenty usunąć. Za ich zlikwidowaniem przemawia fakt, że tak naprawdę są one świadectwem okupacji i zależności. Przypomnę, że Armia Sowiecka wcale nie była naszym wyzwolicielem, ale siłą, która narzuciła nam ponowną okupację. Dzięki niej jedna okupacja zamieniła się w drugą – to cała jej zasługa.

Według mnie, aby zapobiec oddziaływaniu rosyjskich agentur wpływu, należy uaktywnić polskie służby specjalne. Jeżeli rzeczywiście działalność prorosyjskich grup czy ludzi wypowiadających się na internetowych forach jest inspirowana ze wschodu, to ich aktywność niezwłocznie powinna stać się przedmiotem zainteresowania służb specjalnych.

Prof. dr hab. Wojciech Polak

Autor jest historykiem, nauczycielem akademickim na UMK i w WSKSiM w Toruniu.

NaszDziennik.pl

Cytowane za: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/90745,kto-promuje-rosje.html

[Tytuł bloga mój – Andy]

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...