U susida chatka biła. U susida żynka miła.

słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska
muzyka ludowa ukraińska, słowa ludowe ukraińskie

Piosenka o tragedii ludobójstwa z rąk nacjonalistów ukraińskich na bezbronnej ludności polskiej w okresie II wojny światowej na naszych dawnych Polskich Kresach.

Posłuchaj:

http://bognalewtakb.dt.pl/mp/zkresow/wolyniu.mp3

1.
U susida chatka biła. U susida żynka miła.
A u mene ni chatynki. Ni ma szczast’ ia ani żynki.
A u mene ni chatynki. Ni ma szczast’ ia ani żynki …

2.
Chiba pidu utoplius’ia… Albo w kamień zamienius’ia.
Niechaj toże kużdyj znajet… Szto s kochania smert bywajet…
Niechaj toże kużdyj znajet… Szto s kochania smert bywajet …

3.
Hej Wołyniu,hej Wołynie … Szumią liście na leszczynie
Jarzębiny, złote pola … Oj ta nasza polska dola
Jarzębiny, złote pola … Oj ta nasza polska dola…

4.
Szemrze cicho potok złoty – na warkocza dziewczyn sploty
Losy tutaj nas zagnały… Starły w proch i pogrzebały…
Losy tutaj nas zagnały… Starły w proch i pogrzebały…

5.
Płyną cienie nad polami … Dzieci z córami, synami …
Prochy legły cicho w bólu … Błogosław je Boży Królu …
Prochy legły cicho w bólu … Błogosław je Boży Królu…

6.
Płyną cienie nad polami… I nad nami Polakami…
Prochy legły skargą w ziemi. Boże zapłacz Ty nad niemi
Prochy legły skargą w ziemi. Boże zapłacz Ty nad niemi…

7.
Wiatry niosą stare dzieje… Żaden tego wiatr nie zwieje…
Prochy legły cicho w polu… Boże zapłacz nad ich dolą,
Prochy legły cicho w ziemi… Boże zapłacz Ty za niemi…

8.
Płyną łzy i ciche słowa – Bracie, czemuś ty mordował
Miałeś ty Boże nauki ? Żeś mordował dzieci wnuki
Miałeś ty Boże nauki ? Żeś mordował dzieci wnuki…

9.
Pola, słońce, łąki i pola… Zaorana ludzka dola…
Cały naród wy ubili… Co sześćset lat z wami żyli…
Braci, siostry wy ubili… Co sześćset lat z wami żyli…

10.
Płaczą lasy, płaczą drzewa, a bezbronnym ptak zaśpiewa…
Mieliście serce i wiarę by mordować ludzi stare ?…
Mieliście serce bezwonne zabijać dzieci bezbronne ?…

11.
Wody niosą ludzkie dzieje. Tego nigdy wiatr nie zwieje.
Rosną kwiaty mogiłami – Wam nad braćmi Polakami
Rosną kwiaty mogiłami – Nad braćmi wam – Polakami…

12.
Kainowe myjcie dłonie Bo nigdy czas nie przesłoni
Tu pod ziemią drzemią chaty – A nad nimi żyją katy
Tu pod ziemią polskie chaty – A nad nimi żyją katy…

13.
U susida chatka biła… U susida żynka miła.
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..

14.
U susida chatka biła… U susida żynka miła
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..

(ostatnią zwrotką należy powtarzać do oddalenia się i wyciszenia melodii)

U susida chatka biła… U susida żynka miła.
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..
U susida chatka biła… U susida żynka miła
A u mene ni chatynki… Ni ma szczast’ ia ani żynki………..

 
 

http://www.bognalewtakb.dt.pl/ususida.php.htm

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)