Marek Dyżewski: Boże prawdy w blasku piękna – nagranie z wykładu 17.01.2015r.

W sobotę 17 stycznia odbył się pierwszy z siedmiu wykładów, jakie wygłosi Marek Dyżewski w ramach swojego nowego cyklu, któremu nadał tytuł wykładem inaugurującym.

Pod linkiem poniżej znajduje się recenzja blogerki Elig z tego wykładu:

 

http://www.ekspedyt.org/elig/2015/01/18/32770_boze-prawdy-w-blasku-piekna-prof-marek-dyzewski.html

 

 

 Pod tym linkiem zamieściłam zaproszenie na wykład Marka Dyżewskiego, podając jednocześnie daty i tematy następnych wykładów.
Cykl „Boże prawdy w blasku piękna” – jak powiedział Profesor na początku wykładu – jest poświęcony pieśniom szeroko rozumianym, tzn. utworom wokalnym, jak i wokalno-instrumentalnym. Pieśniom, które są skarbem kultury chrześcijańskiej.
Następnie pan Marek Dyżewski przedstawił swoje intencje:
Chciałbym w tych wykładach rozciągniętych na cały ten rok, dedykowany św. Janowi Pawłowi II, mówić o przesłaniach owych pieśni, o ich języku dźwiękowym, o roli jaką pełnią w kulcie bożym, o  roli, jaką pełnią w kształtowaniu duszy człowieka wiary, a także o roli jaką pełnią w budowaniu relacji  między Bogiem i człowiekiem.
Gdyby tak spojrzeć na całe 2000 lat kultury muzycznej Europy, to gros dorobku muzycznego, gros tych dzieł, które wciągu tych lat powstały, licząc od narodzenia Chrystusa – stanowią dzieła sakralne. Wśród najwspanialszych dzieł, jakie wydała kultura europejska, zarówno świeckich jak i sakralnych, dzieła sakralne stanowią przykład najwyższego wzlotu ducha ludzkiego. Są to najwyższej miary arcydzieła. Skłania to nas to wniosku, że piękno dobrze czuje się w przestrzeni sacrum, i że ono szczególnie w przestrzeni sacrum rozkwita.
 
Poniżej wykład opracowany ikonograficznie przez redaktora i operatora Grzegorza Kutermankiewicza wg scenariusza wykładowcy – Marka Dyżewskiego:

O autorze: Judyta