Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

Za Polskę

images1
Siłą Polski jest modlitwa. Tak było zawsze w naszej historii. Krucjata modlitewna ma moc nieporównanie większą niż armie i sojusze. Przełomowy czas, w jakim znalazła się dziś Polska, wymaga zwrócenia się z ufnością do Pana Boga i Najświętszej Maryi Panny. Aby nasza Ojczyzna mogła w pełni odzyskać wolność zewnętrzną i wewnętrzną, przezwyciężyć piętrzące się zagrożenia, a także wypełnić Boży plan wobec naszego Narodu, musimy podjąć wielki szturm do Nieba. Dlatego rozpoczynamy dziś nowennę, przyzywając pomocy Anioła Stróża Polski, opiekuna i orędownika naszej Ojczyzny. W poszczególne dni będziemy zanosić prośby o ratunek we wszystkim, co sprzeciwia się katolickiej tożsamości Narodu. Będziemy błagać o wybaczenie grzechów Polaków, przede wszystkim aborcji, pijaństwa i innych nałogów, które wstrzymują przygotowane dla nas łaski. Będziemy modlić się, by Anioł Stróż Polski stanął w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą fizycznie i duchowo zniszczyć nasz Naród. Którym nie zależy na Polsce silnej Bogiem, rodziną i dobrymi obyczajami, kwitnącej dziećmi, ale rozbitej, skłóconej, zdemoralizowanej przez złe ustawy. Modlitwą otoczymy kapłanów, którzy dziś są szczególnie mocno atakowani przez moce ciemności. Będziemy błagać o łaski potrzebne rządzącym, by zgodnie z wolą Bożą i prawym sumieniem kierowali sprawami Ojczyzny. Polecimy Panu Bogu rodziny i małżeństwa, prosząc, by umacniał ich wzajemną miłość i wierność. Wspólną modlitwą za wstawiennictwem Anioła Stróża Polski obejmujemy też „Nasz Dziennik”. Nowennę zakończymy w piątek, 29 stycznia, w dniu narodzin dla Nieba bł. Bronisława Markiewicza, orędownika kultu Anioła Stróża i w przeddzień jego wspomnienia liturgicznego. 29 stycznia to również dzień powstania „Naszego Dziennika”. Wspólnie z naszymi Czytelnikami już 18 lat służymy poprzez słowo temu samemu celowi, który przyświecał bł. Markiewiczowi: moralnego odrodzenia naszego Narodu w duchu wierności Panu Bogu i Kościołowi. Niech Anioł Stróż rozpala w nas coraz większą miłość dla sprawy Chrystusa i Jego Matki.
Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski
Modlitwa wstępna Boże nieskończenie dobry, Ty, który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi Polskiemu tej łaski, o którą Cię, Ojcze Niebieski, w tej Nowennie gorąco prosimy… Ty zaś, Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Dzień pierwszy Rozważanie Kiedy Bóg przez Mojżesza wyprowadził Hebrajczyków z niewoli egipskiej, dał im św. Michała Archanioła za Księcia i Przewodnika w drodze do ziemi obiecanej, jak mówi o tym prorok Daniel: „Michał, wielki Książę, który jest Opiekunem dzieci twego narodu” (Dn 12,1; por. 10,21). Dając narodowi izraelskiemu św. Michała Archanioła za Opiekuna, Bóg powiedział: „Oto Ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie” (Wj 23,20-22). Stwierdza to Mojżesz, który wysyłając posłów do króla Edomu, kazał mu powiedzieć: „Wołaliśmy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał Anioła, który nas wyprowadził z Egiptu” (Lb 20,16). Każdy naród jest powołany przez Boga, aby wychodząc z niewoli grzechu i szatana, doszedł do ziemi obiecanej – do nieba. Również nasz Naród Polski, przeszło tysiąc lat temu powołany do wyznawania wiary chrześcijańskiej, otrzymał od Boga swego Anioła Stróża. Anioł Stróż Polski, na przestrzeni wieków, wstawiał się za nami do Boga, oświecał rządzących, wspierał wszystkie dzieci naszego Narodu w ich drodze do Domu Ojca niebieskiego. Za otrzymane przez jego wstawiennictwo oświecenia i pomoce – dziękujemy Ci, Boże, i przepraszamy za tych Polaków, którzy w zamierzchłej przeszłości, jak i teraz, opierając się natchnieniom Anioła Stróża Polski, doprowadzają nasz Naród do ruiny, rozbiorów, upadku moralnego i materialnego. Jednocześnie, nasz niebieski Opiekunie, polecamy ci w dalszym ciągu sprawy naszej Ojczyzny, rodzin, życia społeczno-kulturalnego i polityczno-ekonomicznego, aby wszystko wznosiło się na fundamencie prawa Bożego i było realizacją odwiecznego planu Boga. Amen. Modlitwa Boże, Ojcze Wszechmogący! Jakże często na przestrzeni historii naszego Narodu lud lechicki zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk i niedostatek. Ojcze niebieski, prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru wszystkich dzieci tego Narodu, zwłaszcza najbiedniejszych, oraz były otwarte na dobro wszystkich innych narodów świata. Amen.
Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj. Modlitewnik autorstwa ks. Mariana Polaka CSMA i Zofii Sobieraj „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” z nowenną można kupić w księgarniach „Naszego Dziennika”: w Warszawie al. Solidarności 83/89, tel. (22) 850 60 20 e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl w Krakowie ul. Starowiślna 49, tel. (12) 431 02 45 e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl Małgorzata Rutkowska

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/150989,za-polske.html

__________________________________________________________________

Wybrane fakty z historii Polski, związane z działalnością Anioła Stróża Polski.

Swego czasu ojciec Augustyn Kordecki (1603-1673) powiedział:

Przypatrz się polska potomności,
jak wielki pożytek przyniosła ci cześć Bogarodzicy,
którą razem z rzymskokatolicką wiarą twój Apostoł św.Wojciech,
Arcybiskup Gnieźnieński i Męczennik, tak troskliwie rozszerzał!
Idź więc za świetnymi przykłady twoich przodków:
bo jeżeli cześć Maryi zachowywać, z gorliwością ją rozszerzać
i wspaniałomyślnie jej bronić będziesz,
najwięcej wtedy pożytku sobie przyniesiesz
i dla samych zwolenników piekła straszną się staniesz.
Niech patrzy i dziwi się świat chrześcijański,
jak dzielnie nasza Królowa, a Pani Nieba i Ziemi,
broni wiernego sobie Królestwa i jak skuteczny niesie ratunek
swoim ludzkiej pomocy pozbawionym sługom!
Oby Anioł wojsk Pańskich, Stróż Polski, mógł pobudzić zastępy niebieskie
do składania wspólnie z nami dzięków Najwyższemu Majestatowi Boga
za tak wielkie dobrodziejstwo – i niech wszystkich nieprzyjaciół,
którzy się sprzysięgli na wykorzenienie w Polsce czci królowej Aniołów,
Potężną swą ręką rozproszy.

NA JASNEJ GÓRZE

Kiedy fale szwedzkiego potopu uderzały o jasnogórskie mury, ojciec Kordecki przywoływał Anioła wojsk Pańskich, Stróża Polski, aby wszystkich naszych nieprzyjaciół potężną swą ręką rozprószył. Po upływie czterech wieków po raz kolejny wchodzimy w ostry zakręt dziejowych dróg i po raz kolejny z Narodowego Sanktuarium wzywamy pomocy Anioła Polski.

Z inicjatywy Księży Michalitów i apostolatu osób świeckich, Jasna góra stała się miejscem zawierzenia Bogu przyszłych losów Ojczyzny. Wobec naszej akcesji do unijnej wspólnoty, gdzie Odwieczne Słowo stało się słowem wstydliwym i nie ma dlań miejsca w europejskiej konstytucji, przed oblicze Królowej Polski zanosimy anielskie wołanie: KTÓŻ JAK BÓG! W ów imperatyw wpisana jest wiara, że jedynym Królem każdego Polaka i całego Narodu jest Chrystus.

Podczas uroczystej Eucharystii w święto patronów europy Cyryla i Metodego, ks. Marian Polak CSMA przypomniał biblijne zapewnienie: Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził do miejsca, które ci wyznaczyłem [W, 23,20]. Te słowa samego Stwórcy niosą nadzieję, że Boży Anioł będzie nam wiernym przewodnikiem także na unijnych drogach, że doprowadzi nas do miejsca, które w historii świata Bóg nam wyznaczył.

Pismo Święte [m.in. Dn 12,1 i Dz 16,9] oraz tradycja są źródłem naszej wiary, że każda społeczność narodowa posiada swego anioła stróża – Księcia Narodu. Anioł Polski objawił się w widoczny sposób w konkretnym miejscu i czasie. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce 3 maja 1863 r. w Przemyślu – w okresie klęski Powstania Styczniowego i nasilonych represji caratu. Nasz Anioł ukazał się Józefowi Dąbrowskiemu, który był kolegą szkolnym obecnego Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza. Wysłannik Niebios miał wygląd ok.16 letniego, ubranego na biało wiejskiego chłopca.

Ponieważ Pan Najwyższy umiłował was ponad inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów – oznajmił Anioł. Trzeciomajowa wizja jest tylko prywatnym, jednak z kilku powodów bardzo wiarygodnym, objawieniem. Szczególną wartość posiada przekazana przez Stróża Narodu niezwykła obietnica:

“Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża.”

Jest to właściwie jedyne, w pełni udokumentowane proroctwo polskiego pontyfikatu! Ksiądz Markiewicz spisał je i wydrukował w dziele pt. “Bój bezkrwawy”, które posiada imprimatur świętego dziś biskupa Józefa Pelczara.

Znamienny jest też fakt, że Anioł Stróż Polski zstąpił na naszą ziemię 3 maja – a więc w dniu, który za 60 lat stanie się Świętem Królowej Polski (Stolica Apostolska zatwierdziła je w 1923 r.), a także świętem państwowym. Trudno także, nie zauważyć, że to właśnie ów zapowiedziany, polski Papież postawił (w 1994 r.) swój podpis pod dekretem o heroiczności cnót Założyciela Zgromadzenia Michalitów.

Jacek Popko

Dopisek:

Anioł Stróż Polski ukazał się – jak pisze Autor – 3 maja 1863 r. W tym już czasie – po Cudownej Obronie Jasnej Góry przez Ojca Kordeckiego, ówczesnego Przeora Klasztoru (w roku 2005-tym obchodziliśmy Jubileusz 350-lecia) – król Jan Kazimierz oficjalnie ogłosił Matkę Bożą Królową Polski, (miało to miejsce we lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656 roku); w ten sposób wyrażając wdzięczność za cudowną obronę Jasnej Góry przed Szwedami w grudniu 1655 roku. I mimo faktu, iż w chwili objawienia się Anioła Stróża Polski, Matka Boża z Jasnej Góry ogłoszona już była Królową Polski – dopiero 60 lat później, już po ukazaniu się Anioła na polskiej ziemi – jak zauważa Autor – zostało ustanowione Święto Matki Bożej Królowej Polski i to właśnie przypadające na dzień, w którym w roku 1863 w Przemyślu ukazał się Anioł Polski, który już wtedy przepowiedział Wielkiego Papieża, którym będzie Polak.

Jak już wiemy, Ojciec Święty Jan Paweł II – nasz wielki Rodak – zaraz po śmierci został ogłoszony Wielkim Papieżem. On też jeszcze za Swojego życia wyznaczył termin wyniesienia na ołtarze Czcigodnego Sługi Bożego księdza Bronisława Markiewicza na 24 kwietnia br., który to termin został przesunięty już przez Jego Następcę – papieża Benedykta XVI-go na dzień 19 czerwca 2005-roku.

Słusznie Autor tego artykułu zauważa, że „słowa samego Stwórcy niosą nadzieję, że Boży Anioł będzie nam wiernym przewodnikiem także na unijnych drogach, że doprowadzi nas do miejsca, które w historii świata Bóg nam wyznaczył; a jest to piękne miejsce, o którym mówi Anioł Polski w swojej przepowiedni z 1863-go roku:

„Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.” [„BÓJ BEZKRWAWY”, autor: Ks. Bronisław Markiewicz]

Prośmy więc Dobrego Boga, przez wstawiennictwo Świętego Anioła Stróża Polski, aby to piękne proroctwo się wypełniło; prośmy o to również MatkęBożą – Królową Polski, Która jest także Królową wszystkich Aniołów. Tam gdzie jest Jezus i Maryja – tam są zawsze Aniołowie.

Jeszcze raz wrócę do słów Autura artykułu – pana Jacka Popka: „Boży Anioł będzie nam wiernym przewodnikiem także na unijnych drogach…” – Czyż już tego nie zaczęliśmy doświadczać? Francja, która jest jednym z Krajów założycielskich Unię Europejską, w końcu maja tego roku odrzuciła w Referendum ratyfikację Traktatu Konstytucji Unii Europejskiej, w kilka zaledwie dni później to samo stało się w Holandii. Czy to więc nie jest początek końca bezbożnej Unii Europejskiej?

Musimy zawierzyć się Maryi, przez pośrednictwo świętego Anioła Stróża Polski, świętego Andrzeja Boboli i świętych Patronów Europy (Cyryla i Metodego), jak to miało miejsce 14-go lutego 2004-go roku na Jasnej Górze; o czym wspomina w swym artykule pan Jacek Popko… Zawierzyć Maryi …

Oto przepowiednia Anioła Stróża Polski, dotycząca losów naszej Ojczyzny, z 1863 roku:

„Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy więcej was umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej <<w zupełności grzechów swoich>>. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba.

W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów.

Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet  wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie.

Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki.

Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może.

Polacy, Bóg żąda od was nie walki – jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych – ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście – każdy na swoim stanowisku – wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!”

Powyższa przepowiednia Anioła Stróża Polski, dotycząca przyszłych losów naszej Ojczyzny, włożona jest przez błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w usta Postaci Nadludzkiej, która występuje w dramaciku scenicznym, napisanym przez błogosławionego księdza Markiewicza, zatytuowanym „Bój bezkrwawy”.

3 maja 1863 roku, na ulicach Przemyśla, Józefowi Dąbrowskiemu ukazała się postać przepowiadająca przyszłe losy Polski. Józef Dąbrowski, wraz z Bronisławem Markiewiczem, zdawali wówczas maturę gimnazjalną. Bronisław Markiewicz uznał, że był to nie kto inny, jak sam Anioł Stróż Polski (każdy naród ma swojego Anioła Stróża, o czym mówi Pismo Święte, a jedyny kraj na świecie czci swego Anioła Stróża Portugalii już od XVI wieku, obchodząc uroczyście Jego doroczne święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską).

Postać, która na ulicach Przemyśla przepowiadała przyszłe losy Polski Józefowi Dąbrowskiemu, opowiadała także o jakimś polskim kapłanie, który z całym zaparciem się siebie i poświęceniem odda się duszpasterstwu wśród ludu, który uda się na południe do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach założy pod Karpatami zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat, wydadzą uczonych i świętych. Prorocze te słowa odniósł do siebie osobiście Bronisław Markiewicz, który na skutek tych przepowiedni, razem ze swoim kolegą Józefem Dąbrowskim, wstąpił do Seminarium Duchownego.

Ksiądz Bronisław Markiewicz rzeczywiście udał się na południe, gdzie we Włoszech poznał świętego Jana Bosco, pod którego wpływem, wróciwszy do kraju, zajął się opuszczoną i bezdomną młodzieżą oraz założył Zgromadzenia Zakonne męskie i żeńskie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.

19 czerwca 2005 roku ksiądz Bronisław Markiewicz został w Warszawie beatyfikowany. Msza Święta beatyfikacyjna miała odbyć się nieco wcześniej w Rzymie, ale termin ten został przesunięty ze względu na śmierć WIELKIEGO Papieża Polaka, przepowiedzianego już 3 maja 1863 roku przez Anioła Stróża Polski. Należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu beatyfikacji księdza Bronisława Markiewicza – zapewne dlatego, aby do końca wypełniła się przepowiednia Anioła Stróża Polski dotycząca naszego Papieża. Wszak dopiero po śmierci został natychmiast okrzyknięty jako Wielki.

I z tą nadzieją patrząc w przyszłość módlmy się o to, aby za wstawiennictwem Anioła Stróża Polski wypełniły się najpiękniejsze proroctwa dotyczące naszej Ojczyzny, które mówią o tym, że poniesiemy ratunek innym Narodom, a języka naszego uczyć się będą w uczelniach na całym świecie.

Warto tu dodać, że obecny Ojciec Święty (Benedykt XVI) bardzo liczy właśnie na nas (Polaków), że światło Ewangelii poniesiemy zlaicyzowanej Europie.

– – – –

Oto inne wybrane orędzia, ukazujące wagę czasów, w jakich przyszło nam żyć, szczególnie od początku XXI wieku (pozostałe orędzia zamieszczone są na stronie: www.otoczyniewszystkonowe.pl.tl):

2 października 2009 roku

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Módlmy się o światło dla Biskupów i wszystkich Kapłanów, aby jak najszybciej dokonali koronacji Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, bo inaczej będziemy znowu niewolnikami, znowu chcą nas sprzedać!!!

Różaniec, Różaniec, Różaniec – już żołnierze wtaczają na szaniec. Tylko KRÓL KRÓLÓW i Różaniec nas uratuje.

Polacy – obudźcie się – oby nie za późno!!!

Prymasie i Biskupi – do dzieła!!! Nie powielajcie błędów!!! Nie sprzedawajcie nas za srebrniki!!!

12 października 2009 roku

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Pisz człowiecze. Dawaj świadectwo wszystkim tym, którzy zatroskani są o losy ojczyzny, i bądź świadomy swojego powołania.

Drogie polskie dzieci, ofiarujcie wasze modlitwy za waszą ojczyznę i bądźcie prawdziwymi obrońcami wiary, ponieważ Bóg pragnie od was świadectwa, abyście mogli je przekazać innym narodom.

Polska stała się teraz polem walki, która toczy się pomiędzy Wschodem a Zachodem. Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna waszej suwerenności, a przede wszystkim wiary. Z jednej strony wasz kraj został wciągnięty w liberalny nurt walczący z prawdziwa wolnością i stawia swoje cele w walce przeciwko Bożym prawom i przykazaniom, a z drugiej strony sami ulegacie coraz bardziej temu wszystkiemu, co pozbawia was godności dzieci Bożych. Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód.

Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji. By wprowadzić jeden światowy rząd, słudzy bestii opracowali plan, który został juz ściśle dopracowany, by doprowadzić do podziału na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest doprowadzić do kryzysu światowego, by osłabić ekonomicznie państwa Europy, by w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki w sprzedaży surowców naturalnych.

To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały tylko dwa obozy wpływów na całym świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie tego zaplanowanego podziału stoi wasz kraj.

Pomimo tego, że wasi rządzący okazali się zdrajcami ojczyzny i wkrótce sami uznają się oszukanymi, to potężną bronią, i tym, co powstrzymuje jeszcze globalne działanie bestii, jest wasza wiara. Aktualność intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA w waszej ojczyźnie jest bardzo nagląca, ponieważ siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do tego, ponieważ ta sprawa ukazałaby ich klęskę. Niestety wielu hierarchów lekceważy te sprawę, ponieważ są zaślepieni i nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko religijnym, lecz również społecznym.

Intronizacja, poza aspektem religijnym, ma przecież ogromne konsekwencje społeczne. Wielu biskupów zachowuje się właśnie tak, jak tego życzą sobie wrogowie Kościoła, którzy tak wiele mówią o tolerancji i wolności. Pamiętajcie jednak, że BÓG jest Panem narodów. To ON prowadzi was poprzez historie i pośród dziejów wszystkich narodów. Dlatego musicie pamiętać o waszym powołaniu, aby dać przykład wiary – szczególnie w Europie, która duchowo umiera. Waszą mocą jest krzyż, który zawsze wskazywał drogę do zwycięstwa. Dlatego w obecnej chwili dziejowej musicie głosić wiarę narodom w Chrystusa Zmartwychwstałego i Tryumfującego ponad narodami. Tak umocnicie waszą wiarę.

Przecież wy nie musicie nikogo pytać, aby utworzyć zapis o waszej pobożności i odwoływania się do wiary katolickiej! To jest pułapka! W takich kryteriach nie można spoglądać w przeszłość, lecz w przyszłość, która ukaże wierność narodów wobec ich dziedzictwa. Rządzący Europą, wykreślając BOGA z historii, używają tej samej sztuczki, którą stosowali juz wielcy przegrani. Pamiętajcie, że to nie oni decydują o waszej wierze, zaangażowaniu i pobożności, lecz wy sami, którzy tworzycie naród.

Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

– – – –

Kilka słów o Aniołach (z Katechizmu Kościoła Katolickiego):

„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia. Aniołowie posiadają rozum i wolną wolę w stopniu doskonalszym niż człowiek, niemniej w stopniu skończonym. Skończoność należy do istoty wszystkich stworzeń. Aniołowie są bytami osobowymi i w tym znaczeniu także stanowią <<obraz i podobieństwo>> Boga. W doskonałości swojej duchowej natury aniołowie powołani są od początku, na mocy posiadanego rozumu, do poznania prawdy i miłowania dobra, które znają w sposób pełniejszy i doskonalszy, aniżeli może je znać człowiek”.

Każdy z nas żyje w obecności swego Niebiańskiego Towarzysza, który – jak powiedział Ojciec Pio – “nie opuszcza nas nawet wtedy, kiedy napawamy wstrętem Pana Boga”.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów. Spraw, abyśmy zawsze znajdowali w nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Aniele Stróżu, najdroższy opiekunie, któremu powierzyła mnie Jego miłość, każdego dnia stój u mego boku, by mnie oświecać, strzec i prowadzi. Amen.

O autorze: Judyta